bezárás

Felvételi

KÖZLEMÉNY

Az MKE Doktori Tanács 2022. június 13-án kelt határozata jóváhagyta a 2022. évi doktori felvételi bizottság döntését, melynek értelmében:

  • szervezett képzésben:

Állami ösztöndíjas helyre felvétel nyert: DLA-2022-02, DLA-2022-05, DLA-2022-06, DLA-2022-08, DLA-2022-09, DLA-2022-10, DLA-2022-18, DLA-2022-20, DLA-2022-30, DLA-2022-31, DLA-2022-33, DLA-2022-36, DLA-2022-40

Költségtérítést fizető helyre felvételt nyert: DLA-2022-34, DLA-2022-38

egyéni fokozatszerzésben felvételt nyert: DLA-2022-04, DLA-2022-16, DLA-2022-26

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

KÖZLEMÉNY

A 2022. évi doktori felételi meghallgatások tervezett ideje: 2022.06.01-02., helyszíne: MKE Doktori Iskola, Feszty-ház (1063 Budapest, Kmety Gy. u. 27.). Az interjúk további részleteit, a pontos időbeosztást a jelentkezők e-mailben kapják meg, május folyamán.

Amennyiben tehát benyújtotta jelentkezését és 2022. május 27-e éjfélig nem kap a Doktori Iskola munkatársaitól részleteket tartalmazó e-mailt, úgy azt mindenképp jelezze a dla.felveteli@mke.hu e-mailcímen!

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

A doktori felvételi jelentkezés határideje: 2022. április 15. (postabélyegző dátuma)

További részletek (a jelentkezés menetéről, a beadandó dokumentumokról):

témahirdető téma címe
Albert Ádám A múzeum alakváltozásai: funkció, tartlom és képi megjelenés (pdf)
Berentz Péter A valoság látszatai
Berentz Péter Generativ tervezés, parametrikus dizájn
Bóna István A műalkotások kiegészítésének és rekonstrukciójának elméleti és gyakorlati kérdései
Bozóki Mara A színpadi karakterek vizuális megformálása – jelmeztervezői koncepciók.A karakter értelmezésének változásai a kortárs jelmeztervezésben ÚJ!
Chilf Mária Emlékezés, múltfeldolgozás ÚJ!
Csanádi Judit A kortárs előadóművészetek vizualitása
Csanádi Judit Visuality of Contemporary Performing Arts
Előd Ágnes Digitális és manuális alakítás
Előd Ágnes Új interfészek, interaktív technikák háromdimenziós sztereoszkópikus valós idejű vizualizációs alkalmazásokhoz
Előd Ágnes Robotkaros prototyping (pdf)
Előd Ágnes Industrial robots in prototyping (pdf)
Eperjesi Ágnes Az "Oktatási fordulat" szerepe a művészeti gyakorlatban (megjegyzés: 2019-ben nem kerül meghirdetésre)
Eperjesi Ágnes Érzékszervi kapcsolatok (pdf) (megjegyzés: 2019-ben nem kerül meghirdetésre)
Eperjesi Ágnes A_megismerés eszközei (pdf)
Eperjesi Ágnes Szín_és_fény_tanulmányok (pdf) ÚJ!
Erős István Természet--Művészet ÚJ!
Farkas Ádám A rekonstrukció, a parafrázis, az átértelmezés lehetőségei a jelenkor szobrászatában
Farkas Ádám A XXI. Század plasztikai problematikái kertben, parkban, tájépítészetben
Fehér Ildikó Prefiguráció, előzmény, mintakép – A modern művészet képzőművészeti forrásai
Fehér Ildikó Prefiguration, Predecessor, Pattern - Fine Art Sources of Modern Art
Fehér Ildikó A festészet és az építészet metszéspontjai
Fehér Ildikó Intersections of Painting and Architecture
Felsmann Tamás A művészi jel és az interszubjektivitás a vizuális kommunikációban
Galambos Éva Festett tárgyak anyagvizsgálatai, kutatása
Görbe Katalin Vászonkép restaurálás
Heitler András Történeti_festészeti_technikák. Források, módszerek, nyersanyagok (pdf) ÚJ!
Heitler András Historical painting techniques (pdf) NEW!
Káldi Katalin A_festészet_baja (pdf)
Kékesi Zoltán A művészet a társadalmi térben (pdf)
Kerezsi Nemere Természeti jelenségek, rendszerek, folyamatok és társadalomszervezési modellek parallel vizsgálata (pdf)
Kerezsi Nemere Parallel analysis of natural phenomena, systems, processes and social organization models using artistic tools (pdf)
Kicsiny Balázs Műalkotás, mint kronométer
Kicsiny Balázs The artwork as a chronometer
Kicsiny Balázs Határesetek módszertana
Kicsiny Balázs The methodology of art on the threshold
É. Kiss Piroska "Talált helyszín", avagy az épített környezet, mint teátrális színtér (pdf)
É. Kiss Piroska 'Site-specific Performance: a Mirror of the Community (pdf)
Kiss Gabriella Határterületi átlépések és kísérletek a színházi és performansz művészetekben ÚJ!
KissPál Szabolcs Művészet, társadalmi igzságosság és kultúra (pdf)
KissPál Szabolcs Art, social justice and culture (pdf)
Kőnig Frigyes Térábrázolás és téralkotás a képzőművészetben
Kürtösi Brigitta Interdisciplinary approaches of historical and modern artworks made by mosaic techniques
Kürtösi Brigitta Készítéstechnika, tudomány, módszertan és művészetelmélet
Kürtösi Brigitta Az építészeti tér és a murális művészet korrelációja
Lázár Eszter Művészet, oktatás, kutatás ÚJ!
Lengyel András Alexandrai könyvtártól az Internet Galaxisig
Madácsy István Observe_the_space
Madácsy István Utópiák és disztópiák
Maurer Dóra Komplex szín-tanulmányok
Menasági Péter Természet-Ember-Művészet
Menasági Péter Nature Human Art
Menasági Péter Hagyományos eszközök használata a kortárs művészetben
Menasági Péter Use of traditional tools in contemporary art
Menasági Péter Kortárs tendenciák a figurális szobrászatban
Menasági Péter Contemporary trends in figurative sculpture
Menasági Péter Mozgás hang fény a szobrászatban
Menasági Péter Movement sound light in sculpture
Nagy Imre Innovativ vizuális nevelési módszerek
Nagy Imre Médiumok a vizuális művészeti nevelésben
Nagy Imre Játék a vizuális művészeti nevelésben
Nemere Réka A kép szellemi háttere a figurativitás és az absztrakció (kölcsönhatása) tükrében ÚJ!
Orosz Katalin Szerves anyagú történeti, iparművészeti műtárgyak feldolgozó kutatása (pdf)
Orosz Csaba Szabadságfogalom értelmezések és az aktivitás lehetőségei a gyakorlati művészetpedagógiában ÚJ!
Orosz Csaba Place based művészetpedagógia, a lokális és a globális szintézise ÚJ!
Ötvös Zoltán Kép-kutatás
Peternák Miklós Médiaművészet, médiatörténet, képelmélet
Peternák Miklós Intermédia
Radák Eszter Hogyan viszonyulhat az elméleti kutatás a gyakorlati műtermi munkához?
Révész Emese Realizmus/ok ÚJ!
Révész Emese Narrativa a képalkotásban. Az elbeszélés képi lehetőségei és lehetetlenségei ÚJ!
Révész Emese A nyomtatott kép esztétikája és filozófiája ÚJ!
Rozmann Ágnes A vizuális_interpretáció szabadsága a kommunikációs folyamat tükrében ÚJ!
Sallai Géza Egyén_és_közösség együttműködése az alkotás folyamatában ÚJ!
Sallai Géza The cooperation of individual and community in the process of artwork ÚJ!
Sass Valéria Az alkotói folyamat mint művészeti kategória. A néző mint az alkotói folyamat része
Siegel, Allan Social space in times of ferment NEW!
Siegel, Allan Public space, processes of artistic research and communities of
knowledge
Somorjai-Kiss Tibor Nyomódúc + számítógép. Nemes grafikai eljárások és a számítógépes grafika kölcsönhatása
Sugár János Formaképzési utópiák
Sugár János Form-making Utopias
Szabó Ádám Idő és szobrászat (pdf) ÚJ!
Szabó Ádám Time and Sculpture (pdf)   ÚJ!
Szegedy-Maszák Zoltán „Minta a szőnyegen” – hogyan képes, hogyan kénytelen az alkotó előre látni műve értelmezéseit?
Szegedy-Maszák Zoltán A médiaarcheológia mint a kísérletező művész munkamódszere
Szemerey-Kiss Balázs Biológiai kárositók eltávolítása habarcsok és kőzetek felületéről (alternatív módszerek összevetése és értékelése) ÚJ!
Szemerey-Kiss Balázs Removal of biodeterioration from the surface of stones mortars (compare and evaluate alternative methods) NEW!
Szoboszlai János Az eredetiség a kortárs képzőművészetben (pdf)
Szoboszlai János Kisajatitason alapuló művészet (pdf)
Szoboszlai János A társadalmilag elkotelezett művészet (pdf)
Szűcs Réka Test, koreográfia, kisérleti mozgókép ÚJ!
Varga Tünde Művészet, intézmény, kritika (pdf)
Varga Tünde Art, Institution, Critique
Varga Tünde A kortárs dokumentumfilm és videóművészet politikai és társadalmi kérdések tükrében
Varga Tünde The contemporary documentary and video art in the context of social and political criticism (pdf)
Vihart Anna Műtárgyak, műtárgycsoportok átfogó kutatása ÚJ!
Zeke Edit A színpadi látvány, díszlet és jelmez kölcsönhatása (pdf)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

KÖZLEMÉNY

Az MKE Doktori Tanács 2021. június 30-án kelt határozata jóváhagyta a 2021. évi doktori felvételi bizottság döntését, melynek értelmében:

  • szervezett képzésben:

Állami ösztöndíjas helyre felvétel nyert: DLA21/04, DLA21/11, DLA21/12, DLA21/15, DLA21/17, DLA21/21, DLA21/24, DLA21/25, DLA21/36, DLA21/37, DLA21/39

Költségtérítést fizető helyre felvételt nyert: DLA21/28

egyéni fokozatszerzésben felvételt nyert: -

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

KÖZLEMÉNY

Május végén minden idei felvételi jelentkezőnknek névre szólóan megküldtük az online meghallgatásának időpontját. Kérjük, ellenőrizze az e-mailfiókját (a spam mappákat is)! Ha esetleg azt tapasztalja, hogy nem kapott e-mailt a tárgyban, vagyis nem tudja, mikor interjúzhat, úgy haladéktalanul jelezze e-mailben! Köszönjük.

A felvételi meghallgatások ideje: 2021.06.15-16.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

KÖZLEMÉNY

A 2021. évi doktori felételi meghallgatások tervezett ideje: 2021.06.15-16., helyszíne: online megvalósuló esemény (a Microsoft Teams, skype etc. használatával). Az interjúk további részleteit, a pontos időbeosztást a jelentkezők e-mailben kapják meg, május-június folyamán.

Amennyiben tehát benyújtotta jelentkezését és 2021. június 10-e éjfélig nem kap a Doktori Iskola munkatársaitól részleteket tartalmazó e-mailt, úgy azt mindenképp jelezze a dla.felveteli@mke.hu e-mailcímen!

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

KÖZLEMÉNY

Az MKE Doktori Tanács 2020. június 26-án kelt határozata jóváhagyta a 2020. évi doktori felvételi bizottság döntését, melynek értelmében:

  • szervezett képzésben:

Állami ösztöndíjas helyre felvétel nyert: DLA20/01, DLA20/02, DLA20/05, DLA20/11, DLA20/12, DLA20/17, DLA20/18, DLA20/25, DLA20/26, DLA20/28, DLA20/35

Költségtérítést fizető helyre felvételt nyert: DLA20/03

egyéni fokozatszerzésben felvételt nyert: -

KÖZLEMÉNY

A 2020. évi doktori felételi meghallgatások tervezett ideje: 2020.06.22-23., helyszíne: online megvalósuló esemény (a Microsoft Teams, skype etc. használatával). Az interjúk további részleteit, a pontos időbeosztást a jelentkezők e-mailben kapják meg, május-június folyamán.

Amennyiben tehát benyújtotta jelentkezését és 2020. június 15-e éjfélig nem kap a Doktori Iskola munkatársaitól részleteket tartalmazó e-mailt, úgy azt mindenképp jelezze a e-mailcímen!

FIGYELEM!
A jelenleg
Magyarországon érvényes  járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel 2020-ban KIZÁRÓLAG E-MAILBEN, a -ra várjuk a felvételi jelentkezéseket.

Az ún. "témavezetői nyilatkozatot" elfogadjuk a témahirdető aláírása nélkül is, ám továbbra is szükséges, hogy a témahirdető elfogadja a jelentkező kutatási tervét, azaz e-mailben továbbra is szükséges az előzetes egyeztetés.

KÖZLEMÉNY

Az MKE Doktori Tanács 2019. június 6-án kelt határozata jóváhagyta a 2019. évi doktori felvételi bizottság döntését, melynek értelmében:

  • szervezett képzésben:

Állami ösztöndíjas helyre felvétel nyert: DLA19/03, DLA19/06, DLA19/09, DLA19/10, DLA19/12, DLA19/14, DLA19/15, DLA19/16, DLA19/22, DLA19/26, DLA19/27

Költségtérítést fizető helyre felvételt nyert: DLA19/13

egyéni fokozatszerzésben felvételt nyert: DLA19/17, DLA19/21

A doktori felvételi interjúk ideje: 2019. június 3-4.

​A pontos időpontokról a jelentkezőket e-mailben értesítjük.