bezárás

Felvételi


A doktori felvételi jelentkezés határideje: 2019. április 15. (postabélyegző dátuma)

További részletek (a jelentkezés menetéről, a beadandó dokumentumokról):

témahirdető

téma címe

Albert Ádám

A múzeum alakváltozásai: funkció, tartlom és képi megjelenés (pdf)

Beke László

Tér és idő

Beke László

Fény és mozgás

Beke László

Kísérleti művészet

Beke László

 

Művészet és társadalom

Bóna István

A műalkotások kiegészítésének és rekonstrukciójának elméleti és gyakorlati kérdései

Bodóczky István Művészet és nevelés
Bodóczky István Art and education
Bodóczky István Transzdiszciplináris tematikák, megközelítések
Bodóczky István Transdisciplinary issues, approaches in contemporary art

Csanádi Judit

A kortárs előadóművészetek vizualitása

Csanádi Judit

Visuality of Contemporary Performing Arts

Előd Ágnes

Digitális és manuális alakítás

Előd Ágnes

Új interfészek, interaktív technikák háromdimenziós sztereoszkópikus valós idejű vizualizációs alkalmazásokhoz

Előd Ágnes

 Robotkaros prototyping (pdf)

Előd Ágnes Industrial robots in prototyping (pdf)
Eperjesi Ágnes

Az "Oktatási fordulat" szerepe a művészeti gyakorlatban

(megjegyzés: 2019-ben nem kerül meghirdetésre)

Eperjesi Ágnes

Érzékszervi kapcsolatok (pdf)

(megjegyzés: 2019-ben nem kerül meghirdetésre)

Eperjesi Ágnes A_megismerés eszközei (pdf)
Eperjesi Ágnes Szín_és_fény_tanulmányok (pdf) ÚJ!

Farkas Ádám

A rekonstrukció, a parafrázis, az átértelmezés lehetőségei a jelenkor szobrászatában

Farkas Ádám

A XXI. Század plasztikai problematikái kertben, parkban, tájépítészetben

Felsmann Tamás

A művészi jel és az interszubjektivitás a vizuális kommunikációban

Galambos Éva Festett tárgyak anyagvizsgálatai, kutatása

Görbe Katalin

Vászonkép restaurálás

Heitler András Történeti_festészeti_technikák. Források, módszerek, nyersanyagok (pdf) ÚJ!
Heitler András Historical painting techniques (pdf) NEW!
Káldi Katalin A_festészet_baja (pdf) ÚJ!

Kékesi Zoltán

(megjegyzés: 2019-ben nem hirdet doktori témát)

A művészet a társadalmi térben (pdf)

Kerezsi Nemere

Természeti jelenségek, rendszerek, folyamatok és társadalomszervezési modellek parallel vizsgálata (pdf)

Kerezsi Nemere Parallel analysis of natural phenomena, systems, processes and social organization models using artistic tools (pdf)

Kicsiny Balázs

Műalkotás, mint kronométer

Kicsiny Balázs

The artwork as a chronometer

Kicsiny Balázs

Határesetek módszertana

Kicsiny Balázs

The methodology of art on the threshold

É. Kiss Piroska

"Talált helyszín", avagy az épített környezet, mint teátrális színtér (pdf)

É. Kiss Piroska

'Site-specific Performance: a Mirror of the Community (pdf)

KissPál Szabolcs

Művészet, társadalmi igzságosság és kultúra (pdf)

KissPál Szabolcs

Art, social justice and culture (pdf)

Kőnig Frigyes

Térábrázolás és téralkotás a képzőművészetben

Kürtösi Brigitta Interdisciplinary approaches of historical and modern artworks made by mosaic techniques NEW!

Lengyel András

Alexandrai könyvtártól az Internet Galaxisig

Madácsy István Observe_the_space ÚJ!

Maurer Dóra

Komplex szín-tanulmányok

Menasági Péter Természet-Ember-Művészet
Nagy Imre Innovativ vizuális nevelési módszerek ÚJ!
Nagy Imre Médiumok a vizuális művészeti nevelésben ÚJ!
Nagy Imre Játék a vizuális művészeti nevelésben ÚJ!
Orosz Katalin

Szerves anyagú történeti, iparművészeti műtárgyak feldolgozó kutatása (pdf) ÚJ!

Ötvös Zoltán Kép-kutatás ÚJ!

Peternák Miklós

Médiaművészet, médiatörténet, képelmélet

Peternák Miklós Intermédia

Radák Eszter

Hogyan viszonyulhat az elméleti kutatás a gyakorlati műtermi munkához?

Révész László

An example of Contemporary Pictorial Narration (pdf)

Rozmann Ágnes A vizuális_interpretáció szabadsága a kommunikációs folyamat tükrében ÚJ!
Sallai Géza Egyén_és_közösség együttműködése az alkotás folyamatában ÚJ!
Sallai Géza The cooperation of individual and community in the process of artwork ÚJ!

Sass Valéria

Az alkotói folyamat mint művészeti kategória. A néző mint az alkotói folyamat része

Siegel, Allan Social space in times of ferment NEW!

Somorjai-Kiss Tibor

Nyomódúc + számítógép. Nemes grafikai eljárások és a számítógépes grafika kölcsönhatása

Sugár János

Formaképzési utópiák

Sugár János

Form-making Utopias

Szegedy-Maszák Zoltán

„Minta a szőnyegen” – hogyan képes, hogyan kénytelen az alkotó előre látni műve értelmezéseit?

Szegedy-Maszák Zoltán

A médiaarcheológia mint a kísérletező művész munkamódszere

Szemerey-Kiss Balázs Biológiai kárositók eltávolítása habarcsok és kőzetek felületéről (alternatív módszerek összevetése és értékelése) ÚJ!
Szemerey-Kiss Balázs Removal of biodeterioration from the surface of stones mortars (compare and evaluate alternative methods) NEW!

Szoboszlai János

Az eredetiség a kortárs képzőművészetben (pdf)

Szoboszlai János

Kisajatitason alapuló művészet (pdf)

Szoboszlai János

A társadalmilag elkotelezett művészet (pdf)
Szűcs Réka Test, koreográfia, kisérleti mozgókép ÚJ!

Varga Tünde

Művészet, intézmény, kritika (pdf)

Varga Tünde

Art, Institution, Critique

Varga Tünde A kortárs dokumentumfilm és videóművészet politikai és társadalmi kérdések tükrében
Varga Tünde The contemporary documentary and video art in the context of social and political criticism (pdf)
Zeke Edit A színpadi látvány, díszlet és jelmez kölcsönhatása (pdf)