bezárás

Szabályzatok és dokumentumok

  • A DOKTORI ISKOLA SZABÁLYZATAI

- Doktori Szabalyzat 20200911

- A Doktori Iskola Működési Szabályzata_170313

  • A DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT DOKUMENTUMAI

- A Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

  • DOKTORI KÉPZÉS

- kredittabla, mintatanterv (6 szemeszteres doktori képzés) (.pdf, 431,1 KB)

- kredittábla, mintatanterv, képzési terv (8 szemeszteres doktori képzés, 2016. szeptembertől elsőévesként beíratkozók számára)

- kredittábla, mintatanterv, kepzesi_terv (8 szemeszteres doktori képzés, 2016. szeptembertől elsőévesként beíratkozók számára, 2021-ben frissített)

  • DOKTORI FOKOZATSZERZÉSI ELJÁRÁS

- jelentkezés fokozatszerzésre a négyéves képzésben (pdf)

- jelentkezés fokozatszerzési eljárás elindítására (.doc)

- kötelezvény (.doc)

  • DOKTORI SZIGORLAT

- a doktori szigorlat követelményei és menetrendje (.doc)

- jelentkezés doktori szigorlatra (.doc)

  • DOKTORI KOMPLEX VIZSGA

- a doktori komplex vizsga követelményei és praktikus részletei (pdf)

- jelentkezés doktori komplex vizsgára (.doc)

  • DOKTORI VÉDÉS

- DLA_formai_kovetelmenyek_2012 (.pdf)

- doktorjelölti_nyilatkozat (.doc)

- jelentkezés védésre (.doc)

- a doktori (DLA) védési eljárás menetrendje (.rtf)

  • A DOKTORI ISKOLA KIADVÁNYAI

MKE DOKTORI ISKOLA  katalógus 2013 (HU) (pdf)

HUFA DOCTORAL SCHOOL catalogue 2013 (EN) (pdf)

Lepsényi Imre: KOLLEKTÍV ORNAMENTIKA (pdf)

Káldi Katalin: A SZÁMOS ÉS A SZÁMTALAN (pdf)