bezárás

Szabályzatok és dokumentumok

  • A DOKTORI ISKOLA SZABÁLYZATAI

- Doktori Szabalyzat 20200911

- A Doktori Iskola Működési Szabályzata_170313

  • A DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT DOKUMENTUMAI

- A Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

  • DOKTORI KÉPZÉS

- kredittabla, mintatanterv (6 szemeszteres doktori képzés) (.pdf, 431,1 KB)

- kredittábla, mintatanterv, képzési terv (8 szemeszteres doktori képzés, 2016. szeptembertől elsőévesként beíratkozók számára)

- kredittábla, mintatanterv, kepzesi_terv (8 szemeszteres doktori képzés, 2016. szeptembertől elsőévesként beíratkozók számára, 2021-ben frissített)

  • DOKTORI FOKOZATSZERZÉSI ELJÁRÁS

- jelentkezés fokozatszerzésre a négyéves képzésben (pdf)

- jelentkezés fokozatszerzési eljárás elindítására (.doc) (a "régi", hároméves képzéshez kapcsolódóan)

- kötelezvény (.doc)

Doktori értekezések benyújtásának módosított határideje

 

A Magyar Közlöny 2021/97. számában megjelent a 2021. évi LIII. törvény az Nftv. módosításáról, amely szerint módosult a doktori értekezés benyújtásának határidejéről rendelkező 53. § (4) bekezdés:
"A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három tan éven belül a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti doktori értekezést kell benyújtania. Ez a határidő különös méltányolást érdemlő esetekben legfeljebb egy tan évvel a doktori szabályzatban meghatározottak szerint meghosszabbítható. A fokozatszerzési eljárásban a hallgatói jogviszony szünetelése legfeljebb két félév lehet."
 
Az ODT és a DOSz közös javaslatára a Kormány elfogadta a doktori értekezés benyújtására előírt határidőnek a veszélyhelyzet idején történő meghosszabbításáról szóló javaslatot is. A Magyar Közlöny 2021/76. számában megjelent 217/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet szerint:
"(1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 53. § (4) bekezdésétől eltérően a komplex vizsgát követő négy tanéven belül kell a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti doktori értekezést benyújtania annak, aki a komplex vizsgáját 2018. február 1-je és 2021. május 10-e között teljesítette. Ez a határidő különös méltánylást érdemlő esetekben legfeljebb egy évvel a doktori szabályzatban meghatározottak szerint meghosszabbítható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott doktorandusz fokozatszerzési eljárásában a hallgatói jogviszony szünetelése legfeljebb négy félév lehet."

 

 

  • DOKTORI SZIGORLAT

- a doktori szigorlat követelményei és menetrendje (.doc)

- jelentkezés doktori szigorlatra (.doc)

  • DOKTORI KOMPLEX VIZSGA

- a doktori komplex vizsga követelményei és praktikus részletei (pdf)

- jelentkezés doktori komplex vizsgára (.doc)

  • DOKTORI VÉDÉS

- DLA_formai_kovetelmenyek_2012 (.pdf)

- doktorjelölti_nyilatkozat (.doc)

- jelentkezés védésre (.doc)

- a doktori (DLA) védési eljárás menetrendje (.rtf)

  • A DOKTORI ISKOLA KIADVÁNYAI

MKE DOKTORI ISKOLA  katalógus 2013 (HU) (pdf)

HUFA DOCTORAL SCHOOL catalogue 2013 (EN) (pdf)

Lepsényi Imre: KOLLEKTÍV ORNAMENTIKA (pdf)

Káldi Katalin: A SZÁMOS ÉS A SZÁMTALAN (pdf)