bezárás

TÁMOP pályázat

Projekt száma: TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0016


Projekt neve: A Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájában folyó képzés színvonalának és minőségének fejlesztése

A projekt megvalósulásának helyszíne: Magyar Képzőművészeti Egyetem, Doktori Iskola

A projekt megvalósításának kezdete: 2011. 06. 01.

A projekt megvalósításának befejezése: 2013. 05. 31.

A támogatás mértéke: 100%

Támogatás összege: 86 117 065 Ft

A projekt tartalmának rövid ismertetése: A Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájában számítógépes labort alakítunk ki, a doktoranduszok számára – részben a labor bázisán – extrakurrikuláris képzéseket tartunk korszerű technológiákról és művészeti kutatási módszerekről, továbbá a hallgatók bevonásával művészeti és restaurátori kutatásokat végzünk. A Doktori Iskolában folyó alkotó- és kutatótevékenységről összefoglaló katalógust jelentetünk meg, amelyet nemzetközi, illetve hazai szakmai partnereknek küldünk el.

A pályázat hivatalos weboldala: doktori.mke.hu/tamop
A pályázat művészeti kutatásait befogadó blog: kutato.mke.hu
A pályázat restaurátori kutatási erdményeit bemutató weblodal (fejlesztés alatt): pigmentum.hu

Projekt menedzser: Bendig-Zsilinszky Zsófia oktatásügyi szakértő, művészettörténész
A projekt szakmai vezetője: Dr. habil CSc. Peternák Miklós tanszékvezető egyetemi tanár, tanszékvezető
 
A projektet finanszírozó szerv neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint közreműködő szervezet.