bezárás

Doktori Iskola

TANÉVKEZDÉS

A 2018/2019-es tanév őszi szemeszterének kezdete: 2018. szeptember 18. kedd.

Az első doktori nap programja hamarosan elérhető ONLINE.

KÖZLEMÉNY

Az MKE Doktori Tanács 2018. június 21-én kelt határozata jóváhagyta a 2018. évi doktori felvételi bizottság döntését, melynek értelmében:

 • szervezett képzésben:

Állami ösztöndíjas helyre felvétel nyert: DLA18/04, DLA18/05, DLA18/16, DLA18/17, DLA18/19, DLA18/30, DLA18/34

Költségtérítést fizető helyre felvételt nyert: DLA18/09, DLA18/11

egyéni fokozatszerzésben felvételt nyert: DLA18/07, DLA18/33, DLA18/35, DLA18/36

KÖZLEMÉNY

Az MKE Doktori Tanács 2017. június 15-én kelt határozata jóváhagyta a 2017. évi doktori felvételi bizottság döntését, melynek értelmében:

 • szervezett képzésben:

Állami ösztöndíjas helyre felvételt nyert: DOK173, DOK178, DOK191, DOK204, DOK211, DOK212

Költségtérítést fizető helyre felvételt nyert: DOK175, DOK199, DOK202

Költségtérítést fizető helyre felvételt nyert EFOP pályázat keretében: DOK171, DOK189, DOK203

 • egyéni fokozatszerzésben: DOK174

 

KÖZLEMÉNY

Az MKE Doktori Tanács 2015. június 17-én kelt határozata jóváhagyta a 2015. évi doktori felvételi bizottság döntését, melynek értelmében:

 • szervezett képzésben:

Állami ösztöndíjas helyre felvételt nyert: Dallos Ádám, Karas Dávid, Nagy Karolina, Pálinkás Bence, Peternák Anna, Sipos Eszter

Költségtérítést fizető helyre felvételt nyert: Bujdosó Nóra, Kónya Béla, Kovács Olivér Artúr, Szabó Franciska, Wayner Tristao Goncalves (angol nyelvű önköltséges képzésre)

 • egyéni fokozatszerzésben: Mózer Erzsébet, Szemző Tibor

KÖZLEMÉNY

Az MKE Doktori Tanács 2014. július 7-én kelt határozata jóváhagyta a 2014. évi doktori felvételi bizottság döntését, melynek értelmében:

 • szervezett képzésben:

Állami ösztöndíjas helyre felvételt nyert: Esterházy Marcell, Gosztola Kitti, Hitter Magdolna, Sánta Kristóf, Süveges Rita, Szarka Péter, Sztuhár Zsuzsa

Költségtérítést fizető helyre felvételt nyert: Biacsi Karolina, Geresdi Zsófia, Kovácsné Gőgös Ágota, Lovas Franciska, Miklós Szilárd, Tamási Claudia, Tangl Edit

 • egyéni fokozatszerzésben felvételt nyert: Csík György, Gallusz Gyöngyi

KÖZLEMÉNY

Az MKE Doktori Tanács 2014. június 4-én kelt határozata értelmében a doktori felvételi meghallgatások időpontja 2014. június 30. hétfő, július 1. kedd.

Az órára pontos személyes felvételi időpontokról a jelentkezők e-mailben kapnak értesítőt.

KÖZLEMÉNY

A 2014. évi doktori felvételijének időpontja előreláthatóan 2014. június 5-én válik publikussá. A jelentkezők weboldalunkon és e-mailben kapnak értesítést. Az esemény június második felére várható.

KÖZLEMÉNY

A 2013/2014-es doktori tanév őszi szemeszterének praktikus információit (beiratkozás, kurzusfelvétel, előadások időpontjai) itt találja.

DLA Tanévkezdés: 2013/2014. őszi félév

A 2013/2014-es tanév őszi félévének kezdete: 2013. szeptember 2.

Tanévnyitó: 2013. szeptember 13. péntek 10.00 óra (főépületben, Andrássy úton)

Első doktori oktatási nap: szeptember 17. kedd

Beiratkozás az 1. éveseknek: a Tanulmányi Osztályon történik (főépült, Andrássy úton)

                               Időpont: 2013. szeptember http://www.mke.hu/info/index_education.php

Ehhez hozzon magával: - 4 db igazolványképet a leckekönyvhöz és hallgatói dossziéhoz

 • 2000 Ft-ot a diákigazolványhoz
 • első éves ösztöndíjas hallgatók a TAJ és az ADÓ számukat, valamint bankszámlaszámukat is hozzák magukkal

Beiratkozás a 2-3. éveseknek: kizárólag a NEPTUN-on keresztül

KÖZLEMÉNY
 
A MKE Doktori Iskolájába 2013-ban felvételt nyertek
 
 • szervezett képzésben:

Állami ösztöndíjas helyre felvételt nyert:

Bögös Lóránd, Haász Katalin, Laczkó Juli, Lénárd Anna, Surányi Nóra, Szemző Zsófia, Varga Tímea

Levelező képzésre, költségtérítést fizető helyre felvételt nyert:

Balázs József, Brzózka Marek, Fajgerné Dudás Andrea Júlia, Pettendi Szabó Péter, Szeivolt Katalin, Váli Zsuzsánna

 • egyéni fokozatszerzésben:

Csáky Marianne, Rácmolnár Sándor

 

A PORTFÓLIÓK VISSZASZOLGÁLTATÁSÁRÓL

Az eljárást követően a portfólióját visszaadjuk, mely személyesen átvehető a Doktori Iskola titkárságán 2013.06.12-én, szerdán és 2013.06.13-án, csütörtökön 11-16h között, vagy e-mailben - , telefonon -+36 1 354 1643- előzetesen egyeztetett időpontban.

További 2013-as felvételi információk

Információk egyéni fokozatszerzés esetében 2013.

A Doktori Iskola képzést és fokozatszerzést érintő jelentkezést, átjelentkezést, kérvényt stb. évente kizárólag egy alkalommal, a felvételi pályázatok aktuális beadási határidejével  egy időben fogad be.

Magyarországon az egyetemi diplomát követő, doktori képzés művészeti területen a DLA (Doctor Liberalium Artium / Doctor of Liberal Arts = A szabad művészetek doktora) fokozat megszerzését teszi lehetővé, melyet a Doktori Tanács ítél meg. A MKE Doktori Iskoláját (DI) a MAB a többi magyar egyetem doktori iskolájával egyidőben először 2002 tavaszán akkreditálta képzőművészeti területen, majd 2009-ben az akkreditációt megújította.

A mesterképzésekre (MA) alapuló DI infrastruktúrája (műtermek, előadótér, eszközök) megfelelő színvonalú. A kutató és oktató munkát szükség szerint segítik ezen túl az egyetemen rendelkezésre álló kiállítóterek, könyvtár, gyűjtemények, a külügyi- és kiállítási iroda.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem festészet, szobrászat, intermédia, grafika és restaurátor szakokon nyújt osztatlan rendszerben MA diplomát, melyhez a látványtervező és a képzőművészet-elmélet szakok osztott, s a tanári szak MA képzése társul. Az egyetem oktatói és kutatói a sokirányú képzési követelményekből és szintekből adódóan igen szerteágazó szakterületeken segíthetik a Doktori Iskola hallgatóinak programját, beleértve az interdiszciplináris kérdéseket is.

A képzőművészeti területen a doktoranduszok programja önálló alkotói munkájukon és a témahirdetésekben megfogalmazott, a témakiírásokból általuk választott kutatási témákon alapul.Így a jelentkezők egyéni alkotói programjukkal s egy annak megfelelően kiválasztott kutatási témához kapcsolódó munkatervvel felvételiznek. Mindez biztosítja a megfelelő szintű önállóság mellett a képzés és kutatás kereteit, segíti a doktori képzés nyomán elkészítendő mestermű és doktori dolgozat megvalósítását. A doktoranduszok munkáját választott témavezetőjük irányítja. A témavezetők a meghirdetett kutatási témához kapcsolódó feladatok, valamint rendszeres egyéni konzultációk révén tartják a kapcsolatot a hallgatókkal. A DI témakiírásait a Doktori Tanács évente hagyja jóvá.

A doktori iskolába felvételt nyerhet minden egyetemet végzett, megfelelő színvonalú képzőművészeti munkássággal és középfokú komplex (C típusú) nyelvvizsgával rendelkező jelentkező, tehát nem kizárólag a képzőművészeti egyetemi diplomához kötött a felvétel.

A felvételi értékelés szempontjai

A felvételi eljárás célja a legalkalmasabb jelöltek kiválasztása a jelentkezők közül, minthogy a DI csak korlátozott számú doktoranduszt fogadhat. A döntés kizárólag a benyújtott pályázatok, az alkalmasság, az alkotói pálya, a munkaterv minősége alapján történik, melyhez a személyes találkozás alkalmából, a felvételi beszélgetésen kiegészítő információkat kaphat a Bizottság a jelölttől.

Az MKE doktori képzésről szóló szabályzata szerint a doktori iskolába a meghirdetett doktori témák egyikéhez kapcsolódó egyéni munkaprogram tervével lehet felvételt nyerni, amely tartalmazza a doktorandusz tervezett művészeti alkotó- és kutatómunkájának leírását a választott témának megfelelő ütemezésben, a képzési időszak egészére vonatkozóan. Ebből adódóan a felvételi vizsga értékelése az egyéni munkaterv és a bemutatott művek alapján történik. Mivel a DLA fokozat elsősorban az egyetemi oktatói életpályát választók számára szükséges, ezért a Felvételi Bizottság a döntésnél mérlegelheti az oktatói alkalmasságot.

A felvételi eljáráshoz benyújtott, pályaképet dokumentáló írásos és vizuális anyag, valamint az egyéni munkaprogram legyen világos, jól áttekinthető. A felvételiző ismerje a választott kutatási témához kapcsolódó szakterületet, legyen tájékozott a hazai és nemzetközi kortárs művészet terén. A felvételi beszélgetés alkalmából lehetséges a kutatási tématerv (vagyis az egyéni munkaprogram, s nem a korábbi munkásság) rövid (max. 5 perces) prezentációja, ha a jelölt ezt igényli.