bezárás

Dr. habil. Kovács Kálmánné Görbe Katalin DLA

egyetemi tanár
festő-restaurátor specializáció vezető
Restaurátor Tanszék

Kutatás, oktatás

Oktatási munkám során törekszem arra, hogy minél szélesebb problémakört felölelő restaurálandó műtárgyakat kutassak fel, amelyeken keresztül a festőrestaurátor hallgatók konkrét szakmai ismereteket szerezhessenek. Mivel ez teljes mértékben nem lehetséges, elméleti ismeretekkel egészítem ki a gyakorlati feladatokat.
A negyedéves restaurátor hallgatók számára tartott szakmai elméleti órákon az előző években tanultakra építve (fizika, kémia stb.) tárgyalom az optikai, mechanikai károsodásfajtákat, ezek okait, korrigálásuk lehetőségeit. A korábbi munkák dokumentációin keresztül bemutatom és értékelem a leggyakrabban használatos anyagfajtákat és restaurálási eljárásokat. A hallgatók restaurálási dokumentációinak rendszeres archiválását nagyon lényegesnek tartom.
Gyakorlati és elméleti tevékenységemet kiegészíti a tanulmányutak, szakmai előadások szervezése és a restaurátor szakkönyvtár kialakítása, valamint folyamatos bővítése és gondozása is.
A több évtized alatt összegyűjtött, jelenleg már több mint másfél ezer könyvből és folyóiratból álló szakkönyvtár - amely az MKE könyvtárának része - a szakdolgozatok megírásához nyújt átfogó ismereteket festő- és szobrászrestaurátor hallgatóknak egyaránt. A szakdolgozatok témavezetésében, korrigálásában folyamatosan részt veszek.
A szakmai tanulmányutak a látókör szélesítését, a természetes környezetükben megjelenő tárgyak sajátos hangulatát közvetítik, a helyszíni tájékoztatást a megfelelő szakterületek tanárai biztosítják. Az utazások nyomán fotó- és video archívumot alakítottam ki, amely egyedi, sehol sem publikált felvételeket őriz. A fotóanyagból 2004-ben a Közép-európai Kulturális Intézetben kiállítást szerveztem.
A hazai és külföldi, széleskörű ismertetésre szánt eredmények bemutatása céljából továbbképző előadásokat szervezek, ahol lehetőség nyílik a jelenlegi hallgatók számára a diplomás kollégákkal és a rokonszakmák képviselőivel való konzultációra.
Törekszem arra, hogy a Magyarországon egyedül nálunk folyó egyetemi restaurátorképzést a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé tegyem, ennek jegyében szerkesztettem katalógusokat, szerveztem kiállításokat (Ericsson Galéria 2005, Megmentett műkincsek kiállítás évente a Magyar Nemzeti Múzeumban az Iparművészeti Szakiránnyal közösen).