bezárás

Szinpadvilágítás, -technika, színházépítészet

Kód:

LTVTÉ

Oktató:


Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2Gy 22Gy 22K 2 1Ai 1Ai 1Ai
A tantárgy címe: Szinpadvilágítás, -technika, színházépítészet
A tantárgy rövidített címe: Színházépítészet
Tantárgykódja: LTVTÉ
Felelős tanszéke: Látványtervező Tanszék
Oktatója: Vargha Mihály
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelező ált. és szakmai elméleti ismeretek
Képzési idő szemeszterekben: 8 szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Alapképzési modul, szakképzési modul
Tanórák száma összesen: a színpadtechnika óraszámában
A tantárgy kredit értéke: a színpadtechnika kreditpontjaiban
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): gyakorlati jegy, kollokvium, aláírás
Tanulmányi követelmények: Az előadási anyag befogadásával alaptájékozódás a színházépítészet történetében. Szakirodalommal való ismerkedés, cédulázás, alapfeldolgozás
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Cédulák megtekintése, rövid tanulmány vagy cikk írása
Az osztályzat kialakításának módja: a féléves munka nyomonkövetése alapján
Vizsgakövetelmények: A leadott anyagrész elsajátítása.
Oktatási módszerek: Előadás, Épületlátogatás, Találkozás tervező építészekkel,
Javasolt tanulási módszerek: Előadás követése, Régi és mai szakirodalom tanulmányozása
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma:  
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa:  
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Megismerni a színházépületeket mint a színpadtechnika befogadó keretét. Közvetlen ill. közvetett kapcsolatuk a látványtervezés és az építészet között.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): 1. Egy mai színházépület megismerése történetével együtt.
2. A proszcénium színházak kialakulása
3. Görög és római színházak
4. Középkor - templomból színház
5. Erzsébet kori színházak
6. A kulisszától az Asphaleiaig
7. Totális színház 20. szd.-i színházi világ
8. Multifunkcionális terek
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Kovács Kálmán: A színpad erkölcse, 1927.,Reiter László rajzaival
Peter Brook: Az üres tér
Bárdos Artur: Az új színpad, 1911., Nyugat
Il Teatro Municipale Di Reggio Emilia, 1972
Richard Leacroft: The Development of the English Playhause, 1973. ill.1988
Theater, Theatricality and Architecture, perspecta 26, The Yale Architectur Journal, 1990
Making Space for the Theatre , British Architecture and Teatre since 1958, British Council 1995.
Vekerdi Tamás: A színészi hatás eszközei , Zeami mester művei szerint, Ursa Minor, 1999
Iain Mackintosh Architecture, Actor and Audience, Theatre Concepts 1993.
Katona Ferenc: A Glóbusztól a Rondelláig. A magyar színészet kezdetei Múzsák, 1990
Oskar Schlemmer, Moholy-Nagy László, Molnár Farkas:A bauhaus színháza Corvina, 1978
Jakagffy Zoltán: A színházépítés fejlődése cikksorozat, Építőipar , 1908
Hamlet - matúra klasszikusok sorozat, IKON 1993.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Diaképek, fénymásolt rajzok és fotók, videó