bezárás

Környezetkultúra

Kód:

LTKÖK

Oktató:


Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 22Gy 22K 22K 2
A tantárgy címe: Környezetkultúra
A tantárgy rövidített címe: Környezetkultúra
Tantárgykódja: LTKÖK
Felelős tanszéke: Látványtervező Tanszék
Oktatója: Kiss Éva
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előírt
Képzési idő szemeszterekben: 6 szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Alapképzési modul
Tanórák száma összesen: 162
A tantárgy kredit értéke: 6
Az oktatás nyelve: Magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): aláírás, gyakorlati jegy, kollokvium, szigorlat
Tanulmányi követelmények: Előadások jegyzetelése, anyaggyűjtés.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: konzultáció, számonkérés
Az osztályzat kialakításának módja: félévközi munka értékelése és vizsga
Vizsgakövetelmények: A vizsgakérdések alapján a tananyag precíz visszaadása.
Oktatási módszerek: előadás, tanulmányi látogatás, önálló gyűjtőmunka
Javasolt tanulási módszerek: elmélyülés
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: félévenként egy
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: kutatás, anyaggyűjtés, tanulmányírás
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Átfogó ismeretek szerzése az ember alkotta tér , a környezet és a történelem során létrehozott használati tárgyak fejlődésével, változásaival kapcsolatban, főleg a lakókörnyezet alakulásának követése. A hallgatókkal az alapvető szakirodalom megismertetése, az abban való tájékozódás segítése, hogy bizonyos jártasság megszerzése után önállóan is megoldhassanak bizonyos a tervezési feladatok kapcsán felmerülő problémákat.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként):

I. félév: (12 hét - 24 óra )
Őskor - 2 óra
Egyiptom- 4 óra
Mezopotámia- 2 óra
Égei tengeri kultúrák- 2 óra
Görögország - 4 óra
Az etruszkok - 2 óra
Róma - 4 óra
Ókeresztény és bizánci művészet - 2 óra

Látogatás a Szépművészeti Múzeumban

II. Félév (15 hét - 30 óra)
Román művészet Európában és Magyarországon - 4 óra
Gótikus művészet Európában és Magyarországon - 6 óra
Későgótika és korareneszánsz - 2 óra
Reneszánsz művészet Európában és Magyarországon - 6 óra
Európa a XVII. században, későreneszánsz és a korai barokk - 4 óra
Az iszlám művészete - 2 óra
Távolkelet és Japán művészet - 2 óra

Látogatás a Nagytétényi Kastélymúzeumba és a Kelet-Ázsiai Múzeumba

III. félév (12 hét - 24 óra)
A barokk Európában és Magyarországon - 12 óra
A rokokó művészete - 2 óra
A klasszicizmus -18. század vége és a 19.század eleje - 6 óra

Látogatás a Nemzeti Múzeumban - 18-19. századi kiállítás

IV. félév ( 15 hét - 30 óra)
A romantika és historizmus - 6 óra
Reform törekvések a 19. Századi Angliában - 2 óra
A 19-2o század fordulójának művészete -4 óra
Környezetalakítás a 2o. század első felében - funkcionalizmus és art deco- 4 óra
Enteriőr a 2o század második felében- 2 óra

Iparművészeti Múzeum kiállításai és épülete
Kávéház, új könyvtár felkeresése, jellegzetes 2o. századvégi környezet - MOM park v. hasonló

Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Szentkirályi Zoltán - Déthsy Mihály: Az építészet rövid története I-II. Műsz. Kiad.
Kaesz Gyula: Ismerjük meg a bútorstílusokat, 1969-1994
Gerő László: Az építészeti stílusok, Gond. 1964-től
Voit Pál: Régi magyar otthonok, 1943 Balassi 1993.
Vadász Erzsébet: A bútor töténete Műsz. K. 1987.
Régiségek könyve sz.: Viot Pál 1983
Kákosy László: Ré fiai, 1979
Castiglione László: Görög művészet
A művészet kezdeteitől a Korai középkorig - Corvina sor.
Marosi Ernő: A román kor művészete 1972
Entz Géza: A gotika művészete 1973
Vayer Lajos: Az itáliai reneszánsz művészete 1982
Kovalovszky Júlia: Gotikus és reneszánsz bútorok 1980
Zlinszkyné Sternegg Mária: Reneszánsz intarziák Magyarországon 1966
Radvánszky Béla: Magyar családélet és háztartás a 16-17. szd.- ban
A gótika és a Távol-Kelet-től az érett reneszánszig
Kelényi György: A barokk művészete 1985.
B. nagy Margit: Várak , kastélyok, udvarházak, ahogy arégiek látták XVII-XVIII. Szd.- erdélyi összeírások és leltárok Bukarest, 1973.
Zádor Anna: Klasszicizmus és romantika
A barokk, A rokokótól 1900-ig Corvina sor.
Nikolaus Pevsner: A modern formatervezés úttörői Gond. 1977.
Ernyey Gyula: Az ipari forma története Corv. 1983
A historizmus művészete Magyarországon MTA 1993.
A századvég és a századelő, A jelenkor Corvina sor.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Diavetítő
Eredeti műtárgyak megismerése a múzeumokban
Eredeti helyszínek felkeresése