bezárás

Művésztelepi gyakorlat

Kód:

TGMÜV

Oktató:


Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Tervezőgrafika Szakirány

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
60 óraAi 2 60 óraAi 2 60 óraAi 2 60 óraAi 2
A tantárgy címe: Tervezőgrafika - művésztelepi gyakorlat
A tantárgy rövidített címe: művésztelepi gyakorlat
Tantárgykódja: TGMÜV
Felelős tanszéke: Tervezőgrafika
Oktatója: Vecsey Csaba, Oláh György
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előírt
Képzési idő szemeszterekben:  
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat 3., 5.
Képzési idő hetente:  
Tanulmányi szint: Alapképzési modul
Tanórák száma összesen:  
A tantárgy kredit értéke: -
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények:  
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): aláírás
Tanulmányi követelmények:  
Az ismeretek ellenőrzésének módja:  
Az osztályzat kialakításának módja:  
Vizsgakövetelmények:  
Oktatási módszerek:  
Javasolt tanulási módszerek:  
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma:  
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa:  
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A művésztelepi gyakorlatok célja a következő szemeszter előkészítése, programozása.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Fent leírt cél rajzi, festészeti és fotografálási feladatokon keresztül valósul meg, melyhez a táj nyújtotta lehetőségek bőséges témát kínálnak. Igyekszünk minél sokoldalúbb ösztönzést nyújtani az egyéni vizuális nyelv mielőbbi kialakulásának elősegítésére.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Kurt Wehlte: A festészet nyersanyagai és technikái
Szőnyi István: A képzőművészet iskolája
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Rajzi, festészeti, fotós anyagok és eszközök