bezárás

Általános tervezőgrafika történet

Kód:

TGÁLE

Oktató:

Balla Dóra

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Tervezőgrafika Szakirány

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 22K 2
A tantárgy címe: Átalános Tervezőgrafika Történet
A tantárgy rövidített címe: Tervezőgrafika Történet
Tantárgykódja: TGÁLE
Felelős tanszéke: Grafika Tanszék
Oktatója: Balla Dóra
Melyik tantárgycsoportba sorolt:  
Képzési idő szemeszterekben: 2
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 1-2
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint:  
Tanórák száma összesen: 2 óra hetente
A tantárgy kredit értéke:  
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények:  
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): írásbeli I. szemeszter, írásbeli, szóbeli záróvizsga a II. szemeszter után
Tanulmányi követelmények:  
Az ismeretek ellenőrzésének módja: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: jelenlét, írásbeli, és szóbeli vizsga összesítése
Vizsgakövetelmények: Oktatási módszerek: vetítéssel összekapcsolt előadás
Javasolt tanulási módszerek: óralátogatás, jegyzetek, javasolt szakirodalom
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: szemeszterenként 1, azaz 2
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: tervezett kutatási lap
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: alapvető szakmai ismeretek megszerzése
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként):

Individualizmus, forradalmiság és tradíció hullámzása a két világháburú között, magyar reklámélet 1920-40
- Art Deco, a dekoratív elemeken alapuló modern gondolkodás
- A Bauhaus szerepe a grafikai tervezésben és a design területein
- Reklámélet Pesten és Budán
- Az indivuális műfajokban a szöveg, mint képalkotó elem megjelenése
- Ideológiák megjelenése a tervezésben, a háború, mint megrendelő

A globalizmus beindulása, a nemzeti stílusok, a funkcionalista tipográfia főbb korszakai a II. világháború után
- Elementáris tipográfia, a betűtervezés főbb lakjai, eredményei, szemben a tradícinalizmus újjáéledése
- Nemzetközi stílusok a II. világháború után: Swiss Style, Amerikai grafikai élet,
- Képes tipográfia, új utak a betűhasználatban
- Reduktív funkcionalizmus, nemzetközi, globális grafikai stílus kialakulása
- Magyarország, a magyar, a lengyel, és környező országok plakátművészete
- A pop art és grafika oda- visszahatása a képző és alkalmazott művészetekben
- Psichedelia, a holisztikus, ornamentális szemlélet újjáéledése, a grafika kötődése a fiatalsághoz, zenéhez
- Tudatos szuverenitás megjelenése, új műfajok dominanciája
- Punk és kísérleti technikák, tudatos anarchia a kép és betűfelhasználásban
- A hetvenes, nyolcvanas évek új funkcionalista szemlélete, kiemelkedő alakjai
- New Wave, új hullám a grafikában
- Amerika és a post modern irányzatok megjelenése a garfikában és designban
- Digitális forradalom a grafikában, ennek hatása, szerplői
- A kilencvenes évek- The New Typography, új lehetőségek, kísérletezések időszaka
- Grafikai szaklapok szerepe, kiemelkedő alkotók, alkotócsoportok
- A hagyományos műfajok atalakult helyzete: plakát, könyv, stb.

- Szaklapok, szakfórumok bemutatása
- Plakáttervezés az elmúlt 40 évben, kiemelkedő alkotók, magyar és nemzetközi áttekintés
- Plakáttervezés az elmúlt 15 évben, magyar és nemzetközi áttekintés, események
- Új utak a tipográfiában, betűtervezésben, és ennek felhasználása lehetőségei
- Innovatív utak a mai grafikában
- A kilencvenes évek nagy tervezői, akkor és most
- Más utak: street art és a önkifejező gesztusok beépülése, Brazilia, Dél-Amerika, ...
- Más írások jegyei: kortárs iráni, japán, kínai, koreai grafika
- Új lehetőségek az illusztrációs tervezésben
- Új lehetőségek a design felhasználásával, sport, divat, tárgy és környezettervezésben
- Új műfajok, és kapcsolódási pontok a grafikával: internet art, media art, digital art

Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.):

Richard Hollis: Graphic Design, A Concise History, Thames Hudson 2001
Stephen J. Eskilson, Graphic design, A New history, Laurence King, 2007
Sergio Polano, ABC, of 20th century graphics, Electa 2002
Jeremy Aynsley, Pioneers of Modern Graphic Design, Mitchell Beazley, 2001
Lewis Blakwell, 20th century type, Remix, 1999
John Barnicoat, Posters, A Concise History, Oxford, 1979

Charlotte and Peter Fiell. (szerk.) 2001. Graphic Design for the 21st Century, Taschen Rachek Greene, 2004. Internet Art Thames-Hudson, London Maeda Media, John Maeda, 2000. Thames-Hudson, London Ivins, W. 2001. A nyomtatott kép és a vizuális kommunikáció. Budapest: Enciklopédia. AlenFletcher1994. The art of looking sideways, Phaidon, London Rick Poynor.(szerk.) 2005. Independent British Graphic Design since the Sixties. Laurence King, London. Why Not Associates ? 2 2004. Thames-Hudson, London The End of Print2, Design of David Carson, Lewis Blackwell, 1994. Laurence King, London. Type-One, Discipline and Progress in Typography 2004. Die Gestalten Verlag, Berlin ARIA, 100 graphic designers, 10 curators, 10 design classics 2003, Phaidon, London