bezárás

Szinház menedzseri ismeretek

Kód:

LTSZM

Oktató:


Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2Gy 1
A tantárgy címe: Szinház menedzseri ismeretek
A tantárgy rövidített címe: Színházmenedzsment
Tantárgykódja: LTSZM
Felelős tanszéke: Látványtervező Tanszék
Oktatója:  
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezően választható
Képzési idő szemeszterekben: 9
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: diploma feltétel
Tanórák száma összesen: 24 óra
A tantárgy kredit értéke: 5
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: nincs
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): A szorgalmi időszakban a tárgyalt témák valamelyikéhez kapcsolódó kb,. 10 oldal terjedelmű dolgozat elkészítése.
Tanulmányi követelmények: Rendszeres óralátogatás, a tananyag folyamatos elsajátítása.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: konzultáció
Az osztályzat kialakításának módja: A beadott dolgozatok közös megbeszélése, értékelése.
Beszélgetés a dolgozaton kívül eső témákról.
Vizsgakövetelmények: -
Oktatási módszerek: Az órákon a témák előadásszerű ismertetése és megbeszélése történik.
A félév során a hallgatók látogatást tesznek egy fővárosi színházban, valamint találkoznak egy színházi szakemberrel, színházvezetővel.
Javasolt tanulási módszerek: Az órán elhangzottak jegyzetelése, a kapcsolódó szakcikkek megismerése.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: egy
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: tanulmány írása
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A színházak gyakorlati működési kereteinek, a színházi struktúra elemeinek megismertetése.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): V/1.: 1. Színház konkrét fizikai közege, a színházépületek és színházi terek átalakulása.
2. Produkciós színház, és állandó társulattal rendelkező színház
3. A színházi szervezet lehetséges formái.
4. A színházi finanszírozás rendszere.
5. A színházi marketing legfontosabb elemei
6. A színházak közönsége, színházba járási szokások.
7. Értékvédelem, érdekvédelem.
8. A színházi sajtó, az előadások dokumentálása.
9. Az ajánlkozástól a szerződéskötésig. Az önmenedzseléstől a formalizált megállapodásokig.
10. A színházi struktúra várható változásai.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): nincs
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: könyvtár és folyóirattár, internet