bezárás

Rendezés és vizualitás

Kód:

LTREV

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2Ai 2K 22Gy 22K 22K 22Sz 3 2Ai

A tantárgy leírása:
A mozgóképkultúra történeti áttekintése során bemutatásra kerülnek a filmtörténet legjelentősebb alkotásai, megismertetve a legjelentősebb filmtörténeti korzakokat és alkotókat. Hangsúlyt kapnak a különleges képi megfogalmazású alkotások, pl. a képzőművészeti indíttatású és avantgárd némafilmek stb. Az audiovizuális tér és idő, a fekete-fehér és színes film sajátosságai, a fény és árnyék, a díszlet vagy környezet, a jelmez vagy ruha kérdésköre, a tér filmes lehetőségei, a montázstechnika és a belső vágás filmtörténeti alakulása

Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.):
André Bazin: MI A FILM Osiris Bp. 1995
Michael Billington: PERFORMING ARTS QED Ltd. London 1995
Bíró Yvette: PROFÁN MITOLÓGIA Osiris Bp. 1999
Bíró Yvette: A FILM FORMANYELVE Gondolat Bp. 1964
Ingmar Bergman: LATERNA MAGICA Európa Bp. 1988
Ulrich Gregor - Enno Patalas: A FILM VILÁGTÖRTÉNETE Gondolat Bp. 1985
Trevor R. Griffiths: STAGECRAFT Phaidon Oxford 1986
Hartai László - Muhi Klára: MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET Korona Bp. 1998
Király Jenő: MÁGIKUS MOZI Korona Bp. 1999
Kapitány Ágnes - Kapitány Gábor: A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ MUOSZ - USIS Bp. 1998
Carlo Lizzani: AZ OLASZ FILM TÖRTÉNETE Gondolat Bp. 1984
Magyar Bálint: AZ AMERIKAI FILM Gondolat Bp. 1984
Molnár Gál Péter: HONTHY HANNA ÉS KORA Magvető Bp. 1999
Nánay István: MAGYAR TELEVÍZIÓMUVÉSZET MTV -IPV 1980
Nemes Károly: A FILMMUVÉSZET ALAPJAI M. Filmtudományi Int. Bp. 1980
Nemeskürty István: A FILMMUVÉSZET NAGYKORÚSÁGA Gondolat Bp. 1976
Eric Rhode: A HISTORY OF THE CINEMA Penguin Books New York 1986
Szilágyi György: KOMÉDIA NAGYBAN ÉS KICSIBEN Lapkiadó V. Bp. 1978