bezárás

Film-TV díszlet, zenés darab

Kód:

LTFTV

Oktató:


Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 2 2K 2
A tantárgy címe: Film- és televíziós, valamint zenés darabhoz való díszlettervezés
A tantárgy rövidített címe: Film-TV díszlet, zenés darab
Tantárgykódja: LTFTV
Felelős tanszéke: Látványtervező Tanszék
Oktatója: Molnár György
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előírt
Képzési idő szemeszterekben: két félév
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: alapképzési modul, szakképzési modul
Tanórák száma összesen: 60 óra
A tantárgy kredit értéke: 2
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: az első öt félév elvégzése
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): kollokvium
Tanulmányi követelmények: az órákon való aktív jelenlét, szakmai előkészület megfelelő szintje (szakirodalom, motívum keresés stb.), a gyakorlati feladat(ok) megfelelő mennyiségű és szintű elvégzése
Az ismeretek ellenőrzésének módja: folyamatos a tanári konzultáció, hetente a kitűzött célok elvégzésének ellenőrzése, valamint a szemeszter végi vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: a kurzus alatt végzett folyamatos munka és a vizsgára elkészült gyakorlati munka, munkák értékelése
Vizsgakövetelmények: a kurzus elején kijelölt cél, az adott konkrét vizsgamunka, alaprajz(ok), látszati rajz(ok), részlet rajz(ok), makett(ek) elkészítése, és a vizsgamunkák megvédése
Oktatási módszerek: elméleti képzés, folyamatos konzultáció, a tantárgyhoz tartozó filmes televíziós műhelyek, foglalkozások és rokonszakmák megismertetése
Javasolt tanulási módszerek: a gyakorlati lehetőségek és utak elsajátítása a tanár elméleti és gyakorlati útmutatásai alapján
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma:  
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: alaprajz(ok), látszati rajz(ok), műhelyrajz(ok), a műhelyek számára készülő leírások
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A színpadi tervezéstől eltérő, a mozgóképes művészetek specifikumait megismertető stúdium, amely a látványtervező mesterség és művészet elengedhetetlen része.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A televíziós térszervezés, a színpad és a televíziós stúdió azonossága és különbözése.
Azonosságok és különbözőségek a színpadi és televíziós stúdióban a világítás, az anyag használata elektronikus képeknél, a színdramaturgia, az elektronikus, digitális technika adta lehetőségek és korlátok.
Tértervezés több nézőpontra, szemszögre beállításra (több és mozgó kamera helyzete stb).
A televíziós és filmstúdió azonosságai és különbözőségei.
A filmes látványtervezés gyakorlata a motívumkereséstől, a terepszemlétől a felépített díszletig.
A mozgóképes tervezés útjai az adott kor technikai lehetőségei szintjén. (Rövid történeti stúdium.)
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.):  
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Komplett film- és TVstúdió berendezései