bezárás

Grafikai technikák

Kód:

KGGRT

Oktató:


Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Képgrafika Szakirány

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
4Gy 24Gy 24Gy 24Gy 24Gy 2
A tantárgy címe: A művészi grafika technikái
A tantárgy rövidített címe: Grafikai technikák
Tantárgykódja: KGGRT
Felelős tanszéke: Képgrafika
Oktatója: Eszik Alajos, König Róbert
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezően előírt
Képzési idő szemeszterekben: 2 félév
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10):  
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: alapképzési modul
Tanórák száma összesen:  
A tantárgy kredit értéke:  
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények:  
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: Részvétel az órákon
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Gyakorlat
Az osztályzat kialakításának módja: Az év közben nyújtott teljesítmény, a félév közben kiadott feladatok során tanúsított aktivitás alapján.
Vizsgakövetelmények:  
Oktatási módszerek: Előadás
Javasolt tanulási módszerek: Az előadások alatt jegyzetelés, az ajánlott irodalom ismerete.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma:  
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa:  
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A képzés anyagát alkotja mindaz a szükséges speciális ismeret, mely a grafika képzőművészetben betöltött helyét, a műfaji jellegzetességeinek alapos bemutatását célozza meg, külön hangsúlyt fektetve a grafikai eljárások ismeretére.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként):

I. szemeszter
1. alkalom: Balesetvédelem
2. A műhelyek bemutatása, eszközök ismertetése
3. A magasnyomás: linómetszet, fametszet anyagai, eszközei, a nyomóformakészítés anyagai és eszközei
4. A nyomtatás anyagai és eszközei
5. A magasnyomás története
6. Magasnyomó-dúc készítése és nyomtatása I. (fametszet)
7. Magasnyomó-dúc készítése és nyomtatása II (linómetszet)
8. A mélynyomás: rézmetszet rézkarc anyagai, eszközei, a nyomóformakészítés anyagai és eszközei
9. A nyomtatás anyagai és eszközei
10. A mélynyomás története
11. Mélynyomó-dúc készítése és nyomtatása I. (maratásos eljárás)

II. szemeszter
12. Mélynyomó-dúc készítése és nyomtatása II (hideg eljárások)
13. A litográfia anyagai, eszközei, a nyomóformakészítés anyagai és eszközei
14. A nyomtatás anyagai és eszközei
15. A litográfia története
16. Litográf nyomat készítése és nyomtatása I. (kréta-litó)
17. Litográf nyomat készítése és nyomtatása II. (tuslitó)
18. A szitanyomás anyagai, eszközei, a nyomóformakészítés anyagai és eszközei
19. A nyomtatás anyagai és eszközei
20. A szitanyomás története
21. Szitanyomat készítése és nyomtatása I. (plakát tervézése)
22. Szitanyomat készítése és nyomtatása II. (plakát készítése szitanyomat technikával)

Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.):  
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: