bezárás

Kékesi Zoltán PhD

egyetemi tanársegéd
Képzőművészet-elmélet Tanszék

Kutatás, oktatás

Esztétika, művészetelmélet:

A nyolc szemeszteres előadás célja, hogy a művészeti és a kurátor szakos hallgatók számára áttekintést nyújtson a művészetelmélet történetéről, alapkérdéseiről és -fogalmairól, és megkönnyítse a kortárs művészetelméleti diszkurzus megértését.

A technikai médiumok elmélete:

A nyolc szemeszteres szeminárium az intermédia és a kurátor szakos hallgatók képzésébe illeszkedik. A szeminárium a modern és a kortárs művészet terén vizsgálja a művészeti médiahasználat történetét, és bevezetést nyújt a médiaelmélet művészeti és művészetelméleti szempontból releváns kérdéseibe.