bezárás

Kékesi Zoltán PhD

egyetemi tanársegéd
Képzőművészet-elmélet Tanszék

Kiállítások

Publikációk (válogatás)

Monográfia

Médiumok keveredése. Nagy Pál műveiről, Ráció, Budapest, 2003, 146 o.

Tanulmánykötetben és folyóiratban megjelent tanulmányok

 • Az emlékezet csapdája. A „treblinkai dal” Claude Lanzmann Shoah című filmjében, in: Irodalomtörténet, 2011/1., 64-89.
 • Tanúság és archivális hatalom. Harun Farocki: Haladék, in: Balkon, 2010/2., 10-16.
 • Nyom és monumentum: az archivális hatalom és a nyelv Romuald Karmakar A Himmler-projekt című filmjében, in: A hermeneutika vonzásában, szerk. Tibor Bónus et al., Ráció, Budapest, 2010, 575-585.
 • Átépítés alatt – A mozi mint az „elfojtás helye” és mint „apparátus” Clemens von Wedemeyer munkáiban, in: Balkon,  2008, 11-12. sz., 13-18.
 • Lappangó képek, elsötétülő történetek. Az Árnyas főutca és a fotográfia, in: Lettre, 2008 , 69. sz.
 • Hard és soft. Ideológia- és reprezentációkritika a médiatudomány és médiaművészet egy-egy változatában, in: Művészet mint kutatás, MKE, Budapest, 2007, 105-114.
 • Magyar avantgárd, in: A magyar irodalom történetei III. 1920-tól napjainkig, szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Veres András, Gondolat, Budapest, 2007, 25-36 (Schuller Gabriellával közösen).
 • Művészetközöttiség és jelszerűség, in: A magyar irodalom történetei III. 1920-tól napjainkig, szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Veres András, Gondolat, Budapest, 2007, 113-124 (Schuller Gabriellával közösen).
 • Az írás és a médiumok „anyagtalan anyagisága”. Fotográfia és grafémaszerűség Moholy-Nagy Lászlónál, in: Szerep és közeg. Medialitás a magyar kultúratudományok 20. századi történetében, szerk. Oláh Szabolcs, Simon Attila, Szirák Péter, Ráció, Budapest, 2006, 381-395.
 • A művészetek médiaharca 1927 körül, in: Kép – írás – művészet, szerk. Kékesi Zoltán, Peternák Miklós, Ráció, Budapest, 2006, 190-204.
 • Ikon és graféma, in: Induló modernség, kezdődő avantgárd, szerk. Bednanics Gábor, Eisemann György, Ráció, Budapest, 2006, 51-72.
 • Mint hír a dróton. Babits: Mozgófénykép – Kassák: Utazás a végtelenbe, in: Induló modernség, kezdődő avantgárd, szerk. Bednanics Gábor, Eisemann György, Ráció, Budapest, 2006, 264-274.
 • A költészet és a technikai médiumok, in: Az esztétikai tapasztalat medialitása, szerk. Kulcsár-Szabó Zoltán, Szirák Péter, Ráció, Budapest, 2004, 273-288.
 • A színek és a szavak, in: Magyar Műhely, 2005/4., 13-29.
 • Nyelviség és színrevitel, in: Né/ma?, szerk. Deréky Pál, Müllner András, Ráció, Budapest, 2004, 39-54.

Idegen nyelvű tanulmánykötetben megjelent tanulmányok

 • Kulturtechniken des Unbewussten, in: Kultur in Reflexion, szerk. Ernő Kulcsár-Szabó, Dubravka Oraic-Tolic, Braumüller Verlag, Wien, 2008, 183-189.
 • Der Medienkrieg der Künste um 1927, in: Mitteleuropäische Avantgarden. Intermedialität und Interregionalität im 20. Jahrhundert, szerk. Pál Deréky, Zoltán Kékesi, Pál Kelemen, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2006, 155-174.

Kötetszerkesztés

 • Pillanatgépek, szerk. Kékesi Zoltán, Peternák Miklós,Műcsarnok, Budapest, 2009.
 • Kép – írás – művészet, szerk. Kékesi Zoltán, Peternák Miklós, Ráció, Budapest, 2006.
 • Identitás és kulturális idegenség, szerk. Bednanics Gábor, Kékesi Zoltán, Kulcsár Szabó Ernő,Osiris, Budapest, 2003

Kötetszerkesztés idegen nyelven

 • Mitteleuropäische Avantgarden. Intermedialität und Interregionalität im 20. Jahrhundert, szerk. Pál Deréky, Zoltán Kékesi, Pál Kelemen, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2006.

Sorozatszerkesztés

 • techné & theória, Ráció Kiadó, Budapest, 2005-2009.

Fordítás

 • Horst Bredekamp, Bevezető, in: A kép a médiaművészet korában, szerk. Nagy Edina,  L’Harmattan, Budapest, 2005, 11-24.
 • Horst Bredekamp – Farnziska Brons, A fotográfia mint tudományos médium, in: A kép a médiaművészet korában, szerk. Nagy Edina, L’Harmattan, Budapest, 2005, 147-166.
 • Wolfgang Kemp, A festők terei, Kijárat, Budapest, 2004, 201. o.

Lektorálás

 • Norbert Bolz: Konzumista kiáltvány, Műcsarnok, Budapest, 2010.
 • Siegfried Zielinski: Audióvíziók. A mozi és a televízió mint a történelem közjátékai, C3 – Gondolat – Ráció, Budapest, 2009.
 • Wolfgang Ernst: Archívumok morajlása, Kijárat, Budapest, 2008.
 • Friedrich Kittler: Optikai médiumok, Magyar Műhely – Ráció, Budapest, 2005.