bezárás

Kriston László

egyetemi adjunktus
tudományos kutató
Restaurátor Tanszék

Publikációk

Török Á., Galambos É., Józsa Zs., Kriston L., Bóna I., Csányi E., Szemerey-Kiss B., Méreyné Bán B.: Salt efflorescence and subflorescence in Baroque frescos and the role of bat droppings in the decay of wall paintings. In. ed. Ioannou, I. Theodoridou, M.: Salt Weahering on Buildings and Stone Sculptures. Limassol, Cyprus 2011. pp. 97-104.

Papp, G., Criddle, A.J., Stanley, C.J., Kriston, L. & Nagy, G. (2007): Parajamesonite revisited: Background of the discreditation of an enigmatic mineral species. Swiss Journal of Geoscience, 100: 495–502.

Kármán Gabriella - Kriston László- Stankowsky Andrea: A kulturális örökség védelmével kapcsolatos büntetőjogi gyakorlat tapasztalatai. In.: Jogtudományi Közlöny, 2004. 4. sz. - pp. 140-148.

Kriston László- Kottra Györgyi- Török Klára: Madonnás lobogók: 40-as honvédzászlók vizsgálata. In. Műtárgyvédelem 28/2002. pp. 120-131.

Kriston László: Műtárgyak fontosabb röntgen- és gamma-sugaras vizsgálata
Átdolgozott, bővített egyetemi jegyzet, Magyar Képzőművészeti Egyetem 2002.

Kriston László-ifj.Bodor István: Deterioration, examination and restoration of an unusual marble statue. In. Conservation Around the Millenium 2001. pp. 141-150.

Harsányi Eszter-Kurovszky Zsófia-Vadnai Erika-Kriston László: Condition report of the tomb of a Nobleman (TT 65) in Thebes. In. Conservation Around the Millennium 2001. pp. 9-25.

Dr. Kármán Gabriella-Dr. Kiss Anna-Kriston László: A kulturális javak védelmének jogi eszközei: különös tekintettel a büntetőjogi kérdésekre. In. Kriminalisztikai jegyzetek és tanulmányok. 38. köt. 2001. pp. 337-356.

Kriston László: A Szőnyben feltárt falképtöredékek röntgendiffrakciós vizsgálatának fontosabb eredményei. in: A római kori falfestészet Pannoniában. Nemzetközi konferencia a pannoniai falfestészet problémáiról. Komárom, 1998. május 2. – Die römische Wandmalerei in Pannonien. Internationale Fachkonferenz über Probleme der Wandmalerei in Pannonien. Komárom, den 2. Mai 1998. Acta Archaeologica Brigetionensia Ser. 1. Vol. 1. Budapest-Komárom 2000,  pp.116-117.

Kriston László: Adalékok a római kori falfestmények vizsgálataihoz. Beitrag zur Analyse der Wandmalereien von Römerzeit. In. A kiemeléstől a bemutatásig. Von der Ausgrabung bis zur Präsentation. MTA – VEAB. Veszprém 1999-2000. pp. 143-147.

Kriston László-ifj .Bodor István: Egy különleges márványszobor vizsgálata és restaurálása. In. Műtárgyvédelem 27/2000. pp. 137-139.

Harsányi Eszter-Kurovszky Zsófia-Vadnai Erika-Kriston László: Beszámoló egy thébai nemesi sír (TT 65) restaurátori felméréséről. In. Műtárgyvédelem 27/2000. pp. 7-22.

Kriston László: A kő és vakolat restaurálás alapismeretei. Egyetemi jegyzet. Magyar Képzőművészeti Egyetem

Kriston László: Gondolatok a kulturális javak védelméről. In. Magyar Jog, 2000. június. pp. 354-357.

Kriston László: Anyagvizsgálatok. In. Élet és Tudomány 27/1999. p. 854.

Kriston László: Anyagvizsgálati lehetőségek a restaurátorokgyakorlatában III. In. Műtárgyvédelem, 26. pp. 171-173.

Kriston László-Török Klára: Vorkommen des Fluorits (Flusspats) auf einer ungarischen Steinstatue aus Mittelalter. In. Restauro 5/1998. p. 297.

Kriston László-Kriston Klára: Adalékok a  talajvizsgálatok rendszeréhez III.
Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv, 1998. (35) pp. 276-296. 614.

Kriston László: A műtárgyvizsgálatok fizikai alapjai. Főiskolai jegyzet, Magyar Képzőművészeti Főiskola 1995

Kriston László-Kriston Klára: Adalékok a  talajvizsgálatok rendszeréhez (II. rész Mikroszkópos vizsgálatok)
Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv, 1994. (31) pp. 227-246. 616.

Kriston László: Hozzászólás Velledits Lajos: Szándékok, érdekek és perspektívák a magyar restaurálásban c. cikkéhez. In. Műtárgyvédelem, 1994. 23. szám. pp. 173-175.

Kriston László: Műtárgyak fontosabb röntgen- és gamma-sugaras vizsgálata. Főiskolai jegyzet, Magyar Képzőművészeti Főiskola 1994.

Kriston László: Jó volt, jó lett volna, jó lenne... In. Múzeumi Hírlevél, 1993. XIV. évfolyam 1. szám. pp. 20-21.

Kriston László: Festmények kriminalisztikai célú vizsgálata. In. Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv, 1993. (30) pp. 311-322.

Kriston László: Anyagvizsgálati lehetőségek a restaurátorok gyakorlatában II. In. Műtárgyvédelem, 1992. 21. szám. pp. 201-206.

Kriston László: Anyagvizsgálati lehetőségek a restaurátorok gyakorlatában I. In. Műtárgyvédelem, 1991. 20. szám. pp. 133-136.

Kriston László: Adalékok a  talajvizsgálatok rendszeréhez. In. Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok, 1990. XXVH. kötet. pp. 351-380.

Kriston László-Járó Márta: Impact of acid treatment of pigment samples from wall paintings on the result of paint identification by X-ray diffraction. Archeometrical research in Hungary, Budapest. 1988. pp. 217-230.

Kriston László: Adatok a soproni "vörös sánc" kiégetésének rekonstruálásához. In. Soproni Szemle 1987. XLI. évfolyam 2. szám. pp.141-146.

Járó Márta-Kriston László: L' analyse des pigments bruts Romains découverts a Baláca. In. ICOM Committee for Conservation, 1987. Vol. 2. pp. 763-764.

Járó M.-Tímár-Balázsy Á.-Kriston L.: X-Ray Diffraction Investigation on the Pigments of Printed Textiles. In. ICOM Committee for Conservation, 1987. Vol. 1. pp. 37-41.

Kriston László-ifj.Papp János: Egy XIX. század eleji koporsó ezüstbrokát bélésének különös korróziója. In. Iparrégészeti és Archeometriai Tájékoztató, 1986. V. évfolyam 1. szám. p 4.

Dr.Vass K.-Dr.Pusztai L.-Kriston L.: A krimináltechnika a felderítés és a bizonyítás szolgálatában. In. Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok XXIII. kötet. pp. 410-499.

Járó M.-Kardos J .-Kriston L.-Zimmer K.: Kódexek díszítőfestéséhez használt anyagok azonosítása mikromennyiségű minták röntgendiffrakciós vizsgálatával és optikai emissziós színképelemzéssel.  In.  XXVIII. Magyar Színképelemző Vándorgyűlés előadásai, Eger 1985. pp. 197-202.

Kardos J .-Zimmer K.-Kriston L.-Morozova O.-Trager T.-Jerem E.: Scientific Investigation of the Sopron-Krautacker Iron Age Pottery Workshop. In. Archeometry 27,1 /1985. pp. 83-93.

Kardos József-Kriston László: A Sopron-Krautacker lelőhelyen feltárt fazekas kemence anyagának vizsgálata röntgendiffrakciós elemzéssel. In. Iparrégészet H. 1984. pp. 107-110.

Kriston László-Dr.Pusztai László: Möglichkeiten der Erzeugnis- und Typenbestimmung von Personenkraftwagen an Hand von Lacksplittern. In. Kriminalistik und forensische Wissenschaften Heft 55,56/ 1984. pp. 142-153.

Kriston László: Személygépkocsi bevonatok  vizsgálata. In. Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok XX. Budapest, 1983. pp. 322-351.

Kriston László - Dr. Pusztai László: Anwendungsmöglichkeiten der Röntgenstrahlbeugungsanalyse in der kriminalistischen Dokumentenuntersuchung. In. Kriminalistik und forensische Wissenschaften Heft 45/1982. pp. 5-9.

Kriston László - Dr.Pusztai László: Korszerű anyagvizsgálati módszerek alkalmazási lehetőségei a kriminalisztikában. In. Ügyészségi Értesítő 1982. évi 1. szám. pp. 11-22.

Kriston László - Dr.Pusztai László: A röntgenvizsgálatok felhasználási lehetőségei a kriminalisztikában. In. Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok XVHI. Budapest, 1981. pp. 409-419.

Kardos József - Kriston László: Kerámiatárgyak röntgendiffrakciós vizsgálata. Múzeumi Műtárgyvédelem 1980. évi 7. szám, pp. 36-46.

Kriston László:  Múzeumi műtárgyak röntgenvizsgálata. Főiskolai jegyzet. Budapest, 1978.

Kriston László: A mikromennyiségű vagy mikroméretű anyagmaradványok vizsgálatával elérhető ténymegállapítások. A szakvélemény értékelése. In. Ügyészségi Értesítő 1977. évi 3. szám.

Kriston László: A röntgenberendezések alkalmazása a kriminalisztikában. In. Belügyi Szemle 1977. évi 8. szám, pp. 106-111.

Jakubik Anna-Kriston László: A Magyar Nemzeti Galéria régi magyar gyüjteınényének restaurálási munkái 1968-1973. In. Múzeumi Műtárgyvédelem 1976. 3. szám, pp. 37-66.

Kriston László-Kriston Lászlóné: Autólakkmetszet készítés mikrotommal. Belügyi Szemle 1976. évi 5. szám, pp. 110-112.

Kriston László-Kriston Lászlóné: Fototechnikai módszerek alkalmazása a kriminalisztikában. In. Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok XII. Budapest, 1975. pp. 299-327.

Kriston László: Színes ceruzák vizsgálatának  jelentősége. In. Belügyi Szemle 1974. évi 1. szám, pp.107-108.

Kriston László-Kriston Lászlóné: Másolóceruzák írásvonalának vizsgálata. In. Belügyi Szemle 1973. évi 5. szám, pp. 104-108.

Kriston László-Kriston Lászlóné: Grafitceruzától származó vonalanyag röntgendiffrakciós és mikroszkópos vizsgálata. In. Belügyi Szemle 1972. évi 6. szám, pp.103-107.

Kriston László: A röntgenelektronográfia  felhasználásának lehetőségei. In. Tanulmányok VIII. köt. 1970. pp. 360-371.

Kriston László: A radiográfiai vizsgálat néhány  alkalmazásáról. In. Belügyi Szemle 1968. évi 7. szám pp. 112-114.

Dr. Vass Kálmán-Kriston László: A bélyegző lenyomása előtt vagy után írták a kérdéses szöveget. In. Belügyi Szemle 1967. évi 3. szám, pp. 108-110.

Hivatkozások

Gömör János: Castrum Supron. Sopron vára az Árpád-korban. Die Burg von Sopron (Ödenburg) in der Árpádenzeit. Scarbantia társaság, Sopron. Pp. 88, 324., 325. lábjegyzet.

Római kori falfestmények Brigetioból. Acta Archaeologica Brigetionensia. Ser. I. Vol. 3. pp. 101.

Tévés, rádiós és nyomtatásban megjelent interjúk

2009 Bűnbe esett festmények – Interjú az Ügyvédvilág III. évfolyam/ 7-8-as számának részére. pp. 39-40. Riporter: dr. Kiss Anna

2009 szeptember 04 – Interjú az MR1-Kossuth Rádió Arcvonások – Kriston László Fizikus című műsora számára. Riporter: Vágner Mária

2009 augusztus 08 – Interjú (többedmagával) az MR1-Kossuth Rádió A hely című műsora számára. Ismételten közvetítve 2012 október 18.-án.

2003 február 20 – Elektromágneses sugárzások felhasználása a műtárgyvédelemben. Interjú a Fix TV Planéta című műsora számára. Riporter: Vécsey Ádám

2001 június -  Interjú a Mozgó Világ 27. évf. 6. számának. Lugosi Viktória: Hamis műkincsek, valódi hamisítványok. Interjú Kriston László fizikussal

1995 február 18 – Kivel restauráltassunk? Interjú a Magyar Nemzet számára. Riporter: Nagy Sarolta

1993 augusztus 10. -  Interjú a Népszabadság Kultúra rovatának