bezárás

Dr. habil. Beke László CSc.

egyetemi tanár
óraadó
Képzőművészet-elmélet Tanszék

Publikációk

l) Önálló kiadványok

- Kozma Lajos, Akadémiai Kiadó, Bp., 1968, 38 (37 kép) (társszerző Varga Zsuzsa)

- Schaár Erzsébet, Corvina, Bp., 1973, 93  (50 kép)

- Moholy-Nagy László munkássága, Corvina, Bp., 1980, 16  (64 kép)

- Jovánovics, Képzőművészeti Alap, Bp., 1980, 30 (25 kép)

- Sodronyzománcos ötvösmûvek, MTA Művészettörténeti Kutató Csoport, Bp., 1980, 158, (173 kép)

- Für ein "musée imaginaire" des Spiegels, Wilhelm-Lehmbruck-Museum der Stadt Duisburg, Duisburg, 1982, lsz. nélk.

- Hajas Tibor 1946-1980, Magyar Műhely - d’atelier, Paris, é.n., lsz. nélk.

- Műalkotások elemzése, Tankönyvkiadó, Bp., 1986, 435, ill. (18 kiadás 2007-ig)

- Caspar David Friedrich, Corvina, Bp., 1986, 123 (VIII+60 kép)

- Művészet/elmélet, Tanulmányok 1970-1991, Balassi Kiadó, BAE-Tartóshullám-Intermedia, Bp. 1994, 300

- Dóra Maurer, Arbeiten/Munkák/Works 1970-1993. Present Time Fondation, Budapest 1994 (Dieter Rontéval)  -

- Médium/elmélet. Tanulmányok 1972-1992. Balassi Kiadó - BAE-Tartóshullám - Intermedia, Bp. 1997

- A 20. század képzőművészete, in: Beke László – Gábor Eszter – Prakfalvi Endre – Sisa József – Szabó Júlia: Magyar művészet 1800-tól napjainkig. Főszerk.: Beke László. Corvina, Bp., 2002, 303-398, 425-465, 321-454. kép

- Műalkotások elemzése I. Képzőművészet. Középiskola, 9. Évfolyam. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 2002, 164 l., sztl. kép

- Műalkotások elemzése II. Építészeti és tárgyi környezet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 2003, 168 old.

2) Szerkesztés, kiadás

- Mûleírás és műértelmezés, TIT, Bp., 1976, 54

- Expozíció. Fotó/mûvészet, Hatvany Lajos Múzeum, Hatvan, 1976, lsz. nélk., (kiáll. kat., Maurer Dórával közösen)

- Utak a vizuális kultúrához II., Németh Lajos 50. születésnapjára, OOK, Veszprém -MTA, Bp., 1979, 247 (Horányi Özsébbel közösen)

- "IPARTERV" 1968-1980, Bp., 1980, lsz. nélk. (kiáll. kat., Hegyi Lóránddal közösen)

- Altorjai Sándor, Óbuda Galéria, Bp., 1980, lsz. nélk. (kiáll. kat.)

- Múltidézetek, Népművelési Intézet, Bp., 1980, 82

- "Kemény és lágy", Posztkonceptuális tendenciák, Óbuda Galéria, Bp., 1980, 52 (liáll. kat.)

- Cápa, Antológia, ELTE, Bp., 1983, 150 (Sturcz Jánossal és Szôke Annamáriával közösen)

- Fotóelméleti szöveggyűjtemény, Magyar Fotóművészek Szövetsége, Bp., 1983, 463 (Bán Andrással közösen)

- Jóvilág, Antológia, ELTE,  Bp., 1984,  139 (Szőke Anamáriával közösen)

- Erwin Panofsky: A jelentés a vizuális művészetekben, Gondolat,  Bp., 1984, 410

- BBS Budapest - Twenty Years of Hungarian Experimental Film, A Film Exhibition Organized by the American Federation of Arts, Guest Curator: L. Beke, New York, 1985, 47

- Tartóshullám, Antológia, ELTE,  Bp., 1985, 245 (Csanády Dániellel és Szőke Annamáriával közösen)

- Erdély Miklós, Óbuda Galéria, Bp., 1986, 43 (kiáll. kat, Szőke Annamáriával és Török Tamással közösen)

- Bódy Gábor 1946-1985, Műcsarnok stb., Bp., 1987, 335, ill. (kiáll. kat., Peternák Miklóssal közösen)

- Hasbeszélő, Antológia, Bölcsész Index, Bp., 1987 (Csanády Dániellel és Szőke Annamáriával közösen

- New Art of Hungary, Four Artists, Don Soker Contemporary Art, San Francisco, 1989, lsz. nélk. (kiáll. kat.)

- Konstruktivizmus Lengyelországban, Magyar Nemzeti Galéria, Bp., 1989, 130, ill. (kiáll. kat.)

- Vilém Flusser: A fotográfia filozófiája, Tartóshullám-Belvedere-ELTE, Bp, 1990, 70

- Belvedere 1991/1 és 2. szám

- Erdély Miklós: Idő-mőbiusz, Magyar Műhely, Párizs-Bécs-Bp., 1991, I. köt 111, II. köt 112 (Peternák Miklóssal közösen)

- Oscilácia, Oszcilláció, Oscillation, Szlovákiai és magyarországi művészek kiállítása, Komárno - Műcsarnok, Bp., 1991 (kiáll. kat.)

- Modern and Contemporary Hungarian Fine Art, Bulletin 1985-1990, 134, ill., (Mészöly Suzane-nal közösen), Bp., 1991

- Joseph Kosuth: Mûvészeti tanulmányok - Texte über Kunst, Knoll Galerie, Wien - Bp., 1992, 190

- Francia közelmúlt, Magyar Nemzeti Galéria - FNAC, Bp., 1992, 76, ill. (kiáll. kat.)

- Ecrans Hongrois, Vidéos et films expérimentaux en Hongrie depuis 1965, Galerie Nationale du Jeu de Paume, Paris, 1992, lsz. nélk. (kiáll. kat.)

- Miklós Erdély , Spicchi dell’Est, Roma, 1992, 74 (képekkel) (kiáll. kat.)

- Paul Virilio, Az eltűnés esztétikája, Balassi Kiadó - BAE Tartóshullám, 1992, 84

- Székely Bertalan mozgástanulmányai, Magyar Képzőművészeti Főiskola - Balassi Kiadó - Tartóshullám, Bp., 1992 (társszerkesztő Szőke Annamária)

- Paul Virilio - Sylvère Lotringer, Tiszta háború, Balassi Kiadó - BAE Tartóshullám, Bp., 1993, 154

- Hungarian Constructivism 1919-1936  (kiáll.kat.) WATARI-UM,  The Watari Museum of Contemporary Art, Tokyo, l993, 87 (társszerkesztő Bajkay Éva)

- Olaj/vászon (Oil on Canvas),  Műcsarnok, Budapest, 1997,  329 + repr. (kiáll.kat.)

- Dadaizmus antológia. Balassi Kiadó, Budapest, 1998 (1999) (Szerkesztette Beke L.) 

- Alois Riegl: Művészettörténeti tanulmányok (A tanulmányokat válogatta és az utószót írta B.L.), Balassi Kiadó, Budapest é.n. (1999)

- Beke László – Gábor Eszter – Prakfalvi Endre – Sisa József – Szabó Júlia: Magyar művészet 1800-tól napjainkig. Főszerk.: Beke László. Corvina, Budapest, 2002

- Modigliani, Soutine és montparnasse-i barátaik. Szerk. Beke László. Vince Kiadó, Magyar Zsidó Múzeum, Budapest, 2003. 11-15. old.  (kiáll. kat.) /   Modigliani, Soutine et leurs amis de Montparnasse. Rédigé par László Beke. Editions Vince, Musée Juif Hongrois, Budapest, 2003, pp 11-16 (catalogue d’exposition)

- Színezett régi levegő – a NahTe bemutatja Vető János és Kína herceg fényképmunkáit digitális nyomatokon + néhány eredeti ezüstzselatin című, a Magyar Fotográfusok Házában 2003. május 24. és 2003. július 8. között rendezett kiállítás katalógusa / Colored Old Air – NahTe Presents the Photograhic WWWorks of János Vető and Prince Kína on Digital Prints + a Few Original Silver Gelatins, a catalogue  that accompanied an exhibition held in Hungarian House of Photography (Mai Mano House) Budapest between 24 May and 8 July 2003. Szerkesztők/Editors: Beke László, Csizek Gabriella. Magyar Fotográfusok Háza, MTA Művészettörténeti Intézet, Research Institute for Art History of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 2003,  6-25   (Magyar Fotográfusok Háza Könyvei I)

- Altorjai Sándor (1933-1979), szerk. Beke László, Dékei Krisztina, Műcsarnok, Első Magyar Látványtár, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Budapest, 2003, 123-129

- Képkorbácsolás. Hajas Tibor Vető Jánossal készített fotómunkái / Image Whipping. Tibor Hajas’ Photo Works with János Vető. Szerkesztette Beke László / Edited by László Beke. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet / Research Institute for Art History of the Hungarian Academy of sciences, Budapest, 2004, 232 old., sztl. kép

- Pauer. Összeállította Szőke Annamária. Szerkesztette. Szőke Annamária és Beke László. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Budapest, 2005 [2006]. 455 oldal, sztl. kép

- Németh Lajos:  Életinterjú 1986. Szerk. Beke László. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Budapest, 2006, 324 o.

- Ornametria. A Renée Művészeti Társaság kiállítása (Erdős Renée Ház, 2004. szeptember 29–október 17) és a hozzá kapcsolódó vita anyaga (2004. október 14). Szerk. Beke László. Renée Művészeti Társaság–MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Budapest, 2006.

-Astrit Schmidt-Burkhardt: Maciunas' "Learning Machines". A művészettörténettől a Fluxus-kronológiáig. Ford. Aknai Katalin, Bubryak Orsolya. Szerk., bev., konntrollszerk. Beke Láaszló. MTA Művészetörténeti Kutatóintézet, Budapest, 2006

- Látásra nevelés. Kiadta Kepes György. Szerk. és a fordítást szakmai szempontból ellenőrizte Beke László. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Kepes Vizuális Központ Eger, Argumentum, Budapest, 2008. VII–VIII. old.

- (Szerk., bev., műtárgyjegyzékkel ellátta: Beke László) Elképzelés. A magyar konceptművészet kezdetei. Beke László Gyűjteménye, 1971. Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület OSAS-tranzit.hu, Budapest, 2008

- Kreativitási gyakorlatok, FAFEJ, INDIGO. Erdély Miklós művészetpedagógiai

tevékenysége 1975–1986, szerk. Szőke Annamária, MTA Művészettörténeti

Kutatóintézet, Gondolat Kiadó, 2B Alapítvány, Erdély Miklós Alapítvány,

Budapest,  2008. 532 old. – lektorálás.

3) Fontosabb tanulmányok

- Műleírás és műelemezés, in: Valóság, 1972/5, 40-51

- Megjegyzések a magyarországi művészettörténet korszakolásához, in: Művészettörténet - tudománytörténet, szerk. Aradi Nóra, Akadémiai Kiadó, Bp., 1973, 131-155

- XIX. századi építészeti fényképek, in: Építés - Építészettudomány V. (1974), 3-4, 559-564

- Pályakép és világkép. in: Charles de Tolnay: Michelangelo, Corvina, Bp., 1975, 367-380

- Egy nagy és különös művész Caspar David Friedrich hagyatéka, in: Művészet 1976/5, 33-36

- Caspar David Friedrich utóélete, in: Művészet 1976/12, 42-43

- Az alkotó interpretációtól az interpretáció tagadásáig, in: Műleírás és műértelmezés, szerk. Beke L., TIT, Bp., 1976, 45-54

- Underground művészet, in: Helikon 1976/1, 49-60

- László Moholy-Nagy, the Light-Artist, in: Interpressgrafik 1977/1, 62-71

- Szentjóby Tamás "tanpályái" és más írások, in: Magyar Műhely 54-55 (1978), 66-91

- Towards a Volountaristic Art Criticism, in: Art Monthly Nº 26 (1979), 3-5

- Műfajok és médiumok, in: Művészet 1979/10, 32-37

- A művészet embertelensége , in: Mozgó Világ 1981/5, 3-10

- A performance és Hajas Tibor, in: Mozgó Világ1980/10, 98-112

- Ismétlés és ismétlődés a művészetben, in: Ismétlődés a művészetben, Akadémiai Kiadó, Bp., 1980, 160-176

- Dátumok a magyar avantgarde művészet történetéből, 1966-1979, in: Művészet 1980/10, 20-22

- Megjegyzések a tükör szerepéről a művészetben, in: Új Symposion 188 (1980), 455-457

- Fényképezés és képzőművészet, in: Művészet Magyarországon 1830-1870, Akadémiai Kiadó, Bp., 1981, 156-163, 504-526

- Fotóművészet, in: Magyar Művészet 1890-1919, szerk. Németh Lajos , Akadémiai Kiadó, Bp., 1981, 539-545

- Erdély Miklós, in: Híd 1982/3, 377-391

- Tézisek egy építőművészeti kritikához, in: Magyar Építőművészet 1983/1, 24-26

- Forschungen über Goldschmiedekunst, eine Paradigma der Entwicklung der Wissenschaft, in: Die ungarische Kunstgeschichte und die Wiener Schule 1846-1930, MTA Művészettörténeti Kutató Csoport, Bp., 1983, 50-56

- The Beginnings of Photography in Hungary, in: Alba Regia XX. (1983), 249-267 (Karlovits Károllyal közösen)

- Bemerkungen zur Funktion des Spiegels in der Kunst, in: Semiotics Unfolding, Hrsg. Tasso Borbé, Mouton, Berlin - New York - Amsterdam, 1984, Vol. III, 1289-1295

- Neue Künstler in Ungarn, in: Kunst und Kirche 2/1984, 100-107

- Panofsky és az ikonológia, in: E. Panofsky: Jelentés a vizuális művészetekben, szerk. Beke L., Gondolat, Bp., 1984, 382-394

- Die Leistung des  Kritikers, ein Kunstwerk zu schaffen, in: "K" Kunstzeitschrift, Mai 1985, 76-78

- Az emberi test és a médiumok - képzőművészet és színház között, in: Másvilág, Bp., 1985, 74-91

- Az emlékezés szerepe a műalkotások interpretációjában, in: Ars Hungarica 1985/1, 123-127

- Misunderstanding as acceptance in a post-modern situation, An interview, in: The New Hungarian Quarterly Nº 98 (1985), 191-195

- Duchamp, Altorjai, Isten, halál, áldozat, in: Létünk 1985/2, 324-327

- Une pseudo-photo de Gyula Pauer, in: Photographies Nº 8 (1985), 43-49

- Junge ungarische Fotografie, in: NKIE 10 (1985), 48-49

- Krampfstillen, in: NKIE 10 (1985), 12-13

- Berczeller Rudolf szobrászata, in: Ars Hungarica 1985/2, 205-212

- Fotóművészet, in: Magyar Művészet 1915-1945, szerk. Kontha Sándor, Akadémiai Kiadó, Bp., 1985, 407-411, 541-547

- Erdély Miklós életműve, in: Erdély Miklós , Óbuda Galéria, Bp., 1986, 2-29

- Elektrizität und Kunst in Ungarn, in: Lichtjahre, 100 Jahre Strom in Österreich, Künstlerhaus Wien, Kremayr und Scherian, Wien, 1986, 335XXX

- A magyar videóművészet történetének vázlata, in: Videó-alfa, Múzsák, Bp., 1987, 173-181

- Donne nella storia della fotografia ungherese, in: nel raggio dell’utopia, Marsilio, Milano, 1987, 38-41

- Some Notes on an Outline History of Hungarian Photography, in: The Hungarian Connection, Bradford, 1989, 5-8

- Experimental textile, in: Living Textile 1968-1978-1988, Műcsarnok, Bp., 1987, 119-130

- Ungarn, in: Expressiv, Mitteleuropäische Kunst seit 1960, Museum Moderner Kunst, Wien, 1987, 14-16

- La fiction, est-ce qu’elle existe en photographie? in: Pour la photographie, Germs, Paris, 1987, 149-159

- Bukta Imre "mezőgazdasági művészete", in: Ungheria, La Biennale di Venezia, 1987, lsz. nélk.

- Je crois beaucoup à la confrontation (Interjú), in: Pignon  sur rue 72 (1988), 12-13

- Minta - Pattern, in: I. Nemzetközi Minta Triennálé, Műcsarnok , Bp., 1988, 8-11

- Polentransport - Pollentransport, in: Joseph Beuys: "Polentransport 1981", Budapest Galéria, Bp., 1989, lsz. nélk.

- Ladislav Galeta: Water Pulu 1869 1896, Filmska Kultura 176-177 (1989), 26-35

- A Vigilia beszélgetése Paul Virilióval, in: Vigilia 1989/6, 446-458

- Le temps et l’art, in: Ligeia N° 3-4 (1989) 31-34

- A kísérleti film: definíciós kísérlet, in: Retina ’89, Szigetvár, 1989, 148-158

- Pécsi József, 1889-1956, in: A fénykép varázsa, Bp., 1989, 241-276

- A budapesti Sztalin-szobor ledöntése, in: Belvedere 1 (1989) 3, 3-6

- Kelet-európai kérdőívtervezet, in: Sub Minervae Nationis Praesidio, ELTE Művészetttörténeti Tanszék, Bp., 1989, 381-384 (Pataki Gáborral közösen)

- A fény képe, in: Fotó 1990/1, 14-18

- Jovánovics György újabb képregénye, in: Belvedere II (1990) 3, 14-16

- The role of Hungarian art critics, in: Points Est Conference Papers, New Beginnings, Glasgow, 1991, 65-67

- The Hungarian Performance, in: Interrupted Dialogue..., Adelaide, 1992 (kiáll. kat.), 13-15

- Ecrans Hongrois, vidéos et films..., Galerie nationale du Jeu de Paume, Paris, 1992 (kiáll. kat.)

- 16 kocka igazság, in: Filmvilág, 92/6, 109-116

- The Demolition of Stalin's statue in Budapest, in: XXVIIe congrès international d'histoire de l'art..., Strasbourg, 1992, 275-284

- On Cultural Identity..., in: New Observations, Nr. 91, New York, 26-29

- Junge ungarische Kunst..., in: Ungarn Zeit Kunst, Konrad-Adenauer-Stiftung, Sankt Augustin, 1992, 11-13 (kiáll. kat.)

- Die Öffentlichkeit und die ungarische Foto, in: Camera Austria, 40/1992, 3-8

- Das Bild entsteht im Kopf, in: Sprung in die Zeit, Berlinische Galerie, Berlin, 1992, 19-24 (kiáll. kat.)

- Das Lebenswerk Miklós Erdélys; Miklós Erdély - a Life's Work, in: gedächtnisRäume. Hommage für Miklós Erdély. Künstlerhaus Bethanien, Berlin,1992, 10-15

- Át kell-e (lehet-e) írni a magyar művészettörténetet? in: Ars Hungarica 1994/1, 199-203

- Old Hungarian Avant-Garde - New Political Interpretations? in: Hungarian Studies 9/1-2 (1994), 209-213

- "Tárgyilagos gyengédség" / "Objective tenderness", in: Dieter Ronte – Beke  László: Dóra Maurer, Arbeiten/Munkák/Works 1970-1993, Present Time Fondation, Bp., 1994, 85-98, 99-112

- Dix artistes hongrois, in: Dix artistes hongrois,  Abbaye de l'Épau, Conseil Général de la Sarthe [Le Mans], 1994 (kiáll.kat.)

- Jovánovics - az elsõ évtized, Liza Wiathruck Berlinben, Jovánovics György: Levél Beke Lászlóhoz, in: Jovánovics, Vál., szerk. Földényi F. László, Corvina, Bp. 1994, 29-32,  62-64, 80-82

- Kantor művészete és elmélete, in: Tadeusz Kantor, Halálszínház. Írások a művészetrõl és a színházról. Válogatta Király Nina, szerkesztette Beke László és Király Nina, Prospero Könyvek, Budapest-Szeged, 1994. 15-19

- La période hongroise (1894-1925), Photographe de naissance (en collaboration avec Miklós Mátyássy). In: Pierre Borhan: André Kertész, la biographie d'une oeuvre. Seuil, Paris, 1994, 35-40

- Polisz és nekropolisz. Szempontok Jovánovics György 1956-os emlékművének értékeléséhez, in: Magyar Építőművészet 94/6, 24-27

- Kell-e rajzolni (tudni) a szobrásznak? in: Új művészet 95/1-2,  11-14, valamint in: A forma előélete. A III. Nemzetközi Szobrászrajz Biennálé Szimpóziuma, Bp., 1994 / Must a sculptor be a draughtsman? in:The Antecedents of Form. Symposium of the 3rd International of Sculptural Drawing Biennial (sic.) Bp., 1994. lapsz.nélk.

- Visual Arts. in: Hungary. Essential Facts, Figures & Pictures. Ed. by Éva Molnár. MTI Media Data Bank, 1995. 205-221

- Das Schicksal der Denkmäler des Sozialismus in Ungarn, in: Bildersturm in Osteuropa.Die Denkmäler der kommunistischen Ära im Umbruch. Eine Tagung des Deutschen Nationalkomitees von ICOMOS... 1993, ICOMOS, Hefte des Deutschen Nationalkomitees XIII, 56-57 (1995)

- Tárgyak, in:Műhelysarok, Szerk. Pataki Judit és Prékopa Ágnes, Iparművészeti Múzeum, Bp., 1995. 5-10 - Objects, in: Studio Corner, Museum of Applied Arts, 1995, 5-10

- Remarks on Relationship between Art and Policy in Hungary /  Poznámky k vzt'ahu umenia a ploitiky v Mad'arsku. Proceedings of the International Colloquium Totalitarianisms and Traditions (Bratislava and Smolenice Castle), 1993. in: ars, 2-3/1993, 157-159

- Central-East Europe / L’Europa Centro-Orientale, in: Vittorio Fagone: Art in Nature, with contributions by László Beke, René Berger… Mazzotta, Milano, 1966, pp. 109-116

- Konceptualna umetnost v vzhodni Srednji Evropi, in: Konceptualna umetnost 60-ih in 70-ih let. This art is recycled, uredniki Ljubica Klancar, Liljana Stepancic etc., Galerija Škuc, Ljubljana, 1997. 48-50.

- Ästhetik des Zufalls,  Die Dekonstruktion in Ungarn, Die Letzte Mail-Art Ausstellung oder das Ende einer Legende, in: Peter Weibel: Jenseits von Kunst, Passagen Verlag, Wien, 1997 (kiáll. kat. Ludwig Museum Budapest 1996 - Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum Graz - magyarul: é.n., 1999), 474, 678-681, 731

- Előzmények (a magyar-román művészeti kapcsolatok története szubjektív nézőpontból),

in: SZÍNeVÁLTOZÁSOK, szerk. Sorin Dumitrescu Műcsarnok - Anastasia, Budapest, 1997, 9-14 [kiáll. kat.] / Previous Connections between Hungarian and Romanian Arts and Artists (a subjective point of view), uo. 171-177

- Poipoi, in: Poipoi, szerk. Beke László, Bálint Anna, Artpool - Műcsarnok, Budapest, 1998, 3-4.

Robert Filliouval beszélget Beke László [1976], uo.5-17 / Interview de Robert Filliou par László Beke [1976], uo.19-32.

- Conceptual Tendencies in Eastern European Art, in: Global Conceptualism: Points of Origin, 1950s-1980s,    Queens Museum of Art, New York - Walker Art Center, Minneapolis,  Miami Art Museum, Miami, 1999-2000, (kiáll. kat., ed. by Philomena Mariani) 41-51.; Chronology Eastern Europe, uo. 226-224; Biographies: Abramovic, Bartos, Erdély, Filko, Hajas, Jankovic, Kantor, Koller, Lupas, Major, Melis, Mlynarcik, Neagu, OHO, Pauer, Rehfeldt, Robakowski, Stembera, Szentjóby, Tót, Trbuljak 240-261; Bibliography: Eastern Europe uo. 262-263; Checklist of Works: Eastern Europe 268.

- Bildende Kunst. in: Ungarn. Tausend Jahre Zeitgeschehen im Überblick. Tatsachen, Zahlen, Bilder. Redaktion: Éva Molnár. MTI, Bp. 1999.223-239.

- Dulden, verbieten, unterstützen. Kunst zwischen 1970 und 1975. In: Die zweite Öffentlichkeit. Kunst in Ungarn im 20. Jahrhundert. Hrsg. Hans Knoll. Mit Texten von László Beke, Éva Forgács... Verlag der Kunst, Dresden, 1999,  212-233

- „Ungarn kann dir gehören”, Die Künstler des Underground (társszerző: Sasvári Edit), in: Forschungsstelle Osteuropa, Samizdat, Alternative Kultur in Zentral- und Osteuropa: Die 60er bis 80er Jahre, Edition Temmen, Bremen, 2000, 168-171 (Dokumentationen zur Kultur und Gesellschaft im östlichen Europa, Hrsg. von Wolfgang Eichwede, Bd 8, Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen) (kiáll. kat., Akademie der Künste, Berlin)

 - Avant-Propos; Csernus és a festészet. Utószó / Csernus et la peinture / Épilogue. in: Csernus Tibor. Helikon-EMA, Bp. 2000. 5, 165-172.

- Idő, sebesség, „pace”. In: A megfoghatatlan idő. Tanulmányok. Főszerk. Fejős Zoltán.Néprajzi Múzeum, Bp. 2000. 151-157. (Tabula könyvek 2) (A londoni előadás magyar szövege)

- Adina Bar-On’s Art of Begging, in: Idit Porat: Adina Bar-On, Performance Artist, Herzliya Museum of Art, Hakkibutz Hameuchad Publishing House Ltd., 2001, 168-170 (héberül: 165-167)

- Exhibition Space or Something More? in: Education as a Tool for Museums. Final Report on the SOCRATES Project MUSAEAM Museum and Adult Educaton are more, ed. by Jutta Thinesse-Demel, Budapest, 2001, 4, 94-97

- [Interjú velem, készítette Csaba Polony], in: Globalization & Cultural Nationalism in Central-East Europe: the „nationalist/urbanist” debate in the arts in Hungary. Ed. Csaba Polony, Bálint Szombathy. Left Curve Publications, Oakland, 2000 (=2001),   89-98

- La performance hongroise – Avant et après Tibor Hajas / Hungarian Performance – Before and After Tibor Hajas / Madžarska/Hungary. Madžarski Performans – pred in po Tibor Hajas. in: Art Action 1958-1998, sous la direction de Richard Martel, Éditions Intervention, Quebec, 2001, 228-239  (a Le Lieu által szervezett konferencia, Quebec, 1998. okt. 20-25. anyaga) (kissé módosított utánközlés)

- Kiterjesztett médiumelmélet, in: Magyarország Médiakönyve 2000-2001, I. köt. (Szerk. Enyedi Nagy Mihály, Farkas Zoltán, Molnár Adél, Solténszky Tibor, E.N.A.M.I.K.É, 2000-2001,  15-20

- Dogs and Pigs et Al, Woof Woof becoming animal, editors: Grant Watson and Beáta Veszely,  Published on the occasion of the exhibition Woof Woof at the Austrian Cultural Forum, London, the Hungarian Cultural Centre, London and Project Arts Centre, Dublin, London 2001, 17-22

- Maurer Dóra: Szférikus pikkelyek (Overlappings 7) / Dóra Maurer: Spherical Scales (Overlappings 7), in: Brit Noah – Noé szövetsége / Brith Noah – Noha’s Covenant, Zsidó Múzeum / Jewish Museum, Budapest, 2002, 42-43 (kiáll. kat.)

- Aspekty: slovenské, mad’arské,  (východo)európske, globálne… in: Na križovatke kultúr? Stredná Európa a umenie 20. Storočia. Ed. L’uba Mrenicová, Zora Rusinová. Slovenská Národná Galéria, Bratislava 2002. 167-176. [Szempontok: szlovák, magyar, (kelet-)európai, globális…A Kultúrák keresztútján? c. szimpozionon elhangzott előadás  rekonstruált szövege,  Bratislava, SNG, 2000. október 13.]

- Kőnig Frigyes: egy lehetséges művészi magatartás? Megjegyzések a Várak és erődítmények a Kárpátmedencében című könyv kapcsán. Balkon 2002. 32-33

- Beszéd az építészetről – beszélő épületek. Magyar Hírlap, 2002. márc. 9.

- Une collection vraiment franco-hongroise / Egy igazi francia magyar gyűjtemény: Notices biographiques des artistes présents dans l’exposition   In: Artistes hongrois en France. Autour de la collection Szöllősi-Nagy – Nemes, Présence de l’Art Contemporain, Angers, 2002, 14-22, 90-105 (kiáll. kat.)

- Tűrni, tiltani, támogatni. A hetvenes évek avantgárdja. In: A második nyilvánosság. XX. századi magyar művészet. Összeállította Hans Knoll. Enciklopédia Kiadó, Bp. 2002. 228-247, 383-385 (Művészeti Világ sorozat)

- Zweite Welt / Second World, in:  Künstler aus Budapest Zweite Welt 2002 Second World Artists from Budapest, Red. / Edited by Dóra Maurer,  Kunstallianz Berlin, 5-8 (kiáll. kat.)

- Szilvitzky Margit történetei és fogalmai / Stories and Notions of Margit Szilvitzky,  in: Szilvitzky Margit: Nyitott folyamatok II / Open Processes II. Válogatott munkák / Selected Works / 1972-2002. Szombathelyi Képtár / Kunsthalle Szombathely, 2002. 5-12

- Részletek a Véletlennaplóból. EX Symposion 38-39. sz., 2002. 80-85

- Hozzászólás: A hetvenes évek kultúrája. Tanácskozás a Fiatal Művészek Klubjában, 1980. ápr. 10-12. Dokumentumválogatás. Balassi Kiadó, Bp, 2002, 93-96

- Utószó a magyar kiadáshoz. Duchamp Remade, in:  Jindřich Chalupecký: A művész sorsa. Duchamp-meditációk. Balassi, Budapest, 2002. 251-253

- Opponensi vélemény, in: Geskó Judit: „Egy konzervatív a modernekért. Majovszky Pál (1871-1935) 19. századi rajzgyűjteménye” című PhD-értekezésének vitája, in: Művészettörténeti Értesítő, 2002, LI. évf. 3-4, 362-364

- Surreale Subversionen in der Kunst im Film Ungarns, goEast →Subversionen des surrealen im mittel- und osteuropäischen Film. Zusammenstellung und Konzeption: Hans-Joachim Schlegel. Deutsches Filminstitut – DIF e.V, Frankfurt am Main, 2002, 28-37, hozzászólás a vitához uo. 112-113

- Postmoderne Phänomene und New Art History, in: Kunstgeschichte. Eine Einführung. Hrsg. von Hans Belting, Heinrich Dilly, Wolfgang Kemp, Willibald Sauerländer und Martin Warnke. Dietrich Reimer Verlag, 2003 (6., überarbeitete und erweiterte Auflage), 378-399

- Bevezetés a művészetbe. In: MKE DLA 01 Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktoriskolájában elhangzott előadások I. Szerk. Sólymos Sándor. Magyar Képzőművészeti Egyetem Művészetelméleti Tanszék, Budapest, 2003, 13-35

- Szegedy-Maszák Zoltán képsűrítései. In: Látókörök metszése. Írások Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára. Szerk.: Zemplényi Ferenc, Kulcsár Szabó Ernő, Józan Ildikó, Jeney Éva, Bónus Tibor. Gondolat Kiadói Kör, Budapest, 2003, 44-48

- Párhuzamos életművek / parallele lebenswerke / parallel oeuvres maurer gáyor. Városi Művészeti Múzeum, Győr. In:  Buksz, 2003. nyár, 170-172

- A térértelmezések művészettörténete, in: VI. Renée, Fém-tér / Metal-Space, Folyamatok  a térben / Proceses On Space, Tér és folyamatok / Space and Processes, Renée Művészeti Társaság, Bp., 2003, 26-28 (A térfelfogás művészettörténete, a „Tér és folyamatok” c. szimpozionon elhangzott előadás szövege, RENÉE Művészeti Társaság, Erdős Renée Ház, nov. 7)

valamint: A térelemzések művészettörténete, in: Művészeti lét XVII (2003 1-4) 13-16

- Interjú-részletek, 1998, a következő filmbőL: Vakáció. A balatonboglári kápolnatáratok története, 1970-1973. I-II. rész (szakértő-riporter: Sasvári Edit, szerkesztő: Római Róbert, operatőr: Gombos Tamás, rendező: Soós Árpád), MTV Dokumentumfilm Szerkesztőség, 1998.   In:  Törvénytelen avantgárd. Galántai György balatonboglári kápolnaműterme 1970-1973. Szerk. Klaniczay Júlia és Sasvári Edit, Artpool – Balassi, Budapest, 2003,  194, 199-200, 203

- Művészek, kelet-európaiak, zsidók, in: Modigliani, Soutine és montparnasse-i barátaik. Szerk. Beke László. Vince Kiadó, Magyar Zsidó Múzeum, Budapest, 2003. 11-15. old.  (kiáll. kat.)

L’ École de Paris, vue de Budapest, in: Modigliani, Soutine et leurs amis de Montparnasse. Rédigé par László Beke. Editions Vince, Musée Juif Hongrois, Budapest, 2003, pp 11-16 (catalogue d’exposition)

- Geistesbilder / Ghost Pictures / Szellemképek, in:  Andere Zustände / Other States, Josef Bernhardt, Josef Bernhardt, Forchtenstein, 2003, 80-83

- Fotó és más / The Photo and the Other, in: Színezett régi levegő – a NahTe bemutatja Vető János és Kína herceg fényképmunkáit digitális nyomatokon + néhány eredeti ezüstzselatin című, a Magyar Fotográfusok Házában 2003. május 24. és 2003. július 8. között rendezett kiállítás katalógusa / Colored Old Air – NahTe Presents the Photograhic WWWorks of János Vető and Prince Kína on Digital Prints + a Few Original Silver Gelatins, a catalogue  that accompanied an exhibition held in Hungarian House of Photography (Mai Mano House) Budapest between 24 May and 8 July 2003. Szerkesztők/Editors: Beke László, Csizek Gabriella. Magyar Fotográfusok Háza, MTA Művészettörténeti Intézet, Research Institute for Art History of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 2003,  6-25   (Magyar Fotográfusok Háza Könyvei I)

- Megjegyzések Altorjai Sándor munkásságának értékeléséhez, in: Altorjai Sándor (1933-1979), szerk. Beke László, Dékei Krisztina, Műcsarnok, Első Magyar Látványtár, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Budapest, 2003, 123-129

- Visual Art and Visual Artists, 1848-2000, in:  Hungarian Arts and Sciences, 1848-2000, ed. by László Somlyódy and Nóra Somlyódy, Social Science Monographs, Boulder, Colorado, Atlantic Research and Publications. Inc. Highland Lakes, New Jersey. Distributed by Columbia University Press, New York, 2003, 309-356

- [hozzászólás] in: Magyarország környezeti jövőképe. Szerk. Bulla Miklós – Tamás Pál, Országos Környezetvédelmi Tanács, MTA Szociológiai Kutatóintézet, h.n., é.n. (Budapest, 2003) 328-329

- Kerekes Gábor helyszínei és mindennapjai / The sites and days of Gábor Kerekes, in: Hetvenes – nyolcvanas / Seventies – eighties, Kerekes Gábor, Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét, 2003. sztl.l.

- Funkcionális elemek Saxon-Szász János  kiállításán / Functional elements in the Work of János Saxon-Szász, in: Madi art periodical No 5 (2003-4),  34-35

- - Rendszermodellek (Benedek József), in: Művészeti lét XVII, 2004/1-2, 24-26

valamint: in: Benedek József, Lélekhelyek / Soul places / Lieux d’ame / Die Seele Räume [sic], Budapest, 2003, 4-5, 5-6, 6-7

- Beke László – Petrányi Zsolt: Fotográfia, a világra vetett pillantásunk (Részletek egy

beszélgetésből), in: VárUcca Műhely, 2004/1-2, 104-109

- A magyar konceptuális művészet szubjektív története. Vázlat, in: Né/ma? Tanulmányok a magyar neoavantgárd köréből. Szerk. Deréky Pál és Müllner András, Ráció Kiadó, h.n. (Budapest), 2004, 227-239 (Aktuális avantgárd 3)

- Magyar művészet a hatvanas években, in: „Hatvanas évek” Magyarországon. Tanulmányok, szerk. Rainer M. János, 1956-os Intézet, Bp. 2004, 447-473

- Natural and Created Landscapes, An Introduction to the Work of Angel Orensanz. Természetes és mesterséges tájak, in: Angel Orensanz, Burning Universe, Digital Poetry of a Galaxy in Ruins, Angel Orensanz  Foundation Inc., New York, A.P.A.! Ateliers Pro Arts, Budapest, 2004 (kiáll. kat.), 1-4, betétfüzet 5-9

- A Magyar Tudományos Akadémia  és a fotográfia, A Magyar Tudományos Akadémia képzőművészeti kincsei, vez. Marosi Ernő, szerk. Pap Gábor György, András Edit, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Magyar Képek Veszprém – Budapest, Budapest, 2004, 31-32; katalógustételek: Schrecker: 213-216, Beer: 221-222, Ellinger: 236-239, Erdélyi: 268-270; Uher: 270; Strelisky: 270; Ismeretlen… karánsebesi: 270-271

- Sulinet 12. évfolyam: Művészettörténet. 5 téma megírása, az egész 20. századi művészettörténet szerkesztése

- Közeli távolság / Blízká vzdálenost / Proximate Distance, in: Közeli távolság, A cseh képzőművészet 1956 és 1972 között az Olmützi Művészeti Múzeum gyűjteményéből / Blízká vzdálenost, České výtvarné umění 1956–1972 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Proximate Distance, Czech Art between 1956 and 1972 from collections of the Olomouc Museum of Art, Olomouc 2004, 16-17, 18-19, 20-21  (kiállítási katalógus, Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum)

- Hungría, La performance hungara antes y después de Tibor Hajas, in: Arte Acción 2,  1978 – 1998, Edición a cargo de Richard Martel, IVAM Institut Valenciá d’Art Modern, Valencia 2004, IVAM Documentos 10, 78-90

- Húsfestmény, Képkorbácsolás, Felületkínzás / Flesh Painting, Image Whipping, Surface Torture, in: Képkorbácsolás. Hajas Tibor Vető Jánossal készített fotómunkái / Image Whipping. Tibor Hajas’ Photo Works with János Vető. Szerkesztette Bedke László / Edited by László Beke. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet / Research Institute for Art History of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 2004, 6-7, 8-9

- Lakner visszanéz. Összefüggések, elágazások és visszacsatolások, ÉS, 2005. jan.11 (utánközlés: art-press, III. évf. 12. sz. (2005. febr.)

- Терпеть, запрещать, поддерживать. Авангард 70-х гг., in: Βенгерское искусство и литература XX века, Сбoрник статей российских и венгеских ученых, редакторы И. Светлов, В. Середа, Алетейя, Санкт-Петербург, 2005, 344-353 (Terpety, zaprescsaty, podderzsivaty. Avangard 70-h gg., in:  Vengerszkoje iszkussztvo i literatura XX veka, Szbornyik sztatej rosszijszkih i vengerszkih ucsjonüh, redaktorü : I. Szvetlov, V. Szereda, Aletejja, Szankt-Peterburg, 2005, 344-353) [Utánközlése a következőnek: Dulden, verbieten, unterstützen. Kunst zwischen 1970 und 1975. In: Die zweite Öffentlichkeit. Kunst in Ungarn im 20. Jahrhundert. Hrsg. Hans Knoll. Mit Texten von László Beke, Éva Forgács... Verlag der Kunst, Dresden, 1999,  212-233 [magyar verziója lásd: Tűrni, tiltani, támogatni. A hetvenes évek avantgárdja. In: A második nyilvánosság. XX. századi magyar művészet. Összeállította Hans Knoll. Enciklopédia Kiadó, Bp. 2002. 228-247, 383-385 (Művészeti Világ sorozat)]

- Megjegyzések egy kultúrpesszimista recenzióhoz [György Péter: A hely szelleme, BUKSZ, 2004. tél], in: BUKSZ, 2005. tavasz, 3-5.

- Körner Éva, 1929-2004, in: Körner Éva: Avantgárd – izmusokkal és izmusok nélkül. Válogatott cikkek és tanulmányok, szerk. Aknai Katalin és Hornyik Sándor, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Bp. 2005, 9

- Pauer Pszeudo Siker, ÉS 2005. aug. 19

- Körner Éva 1929-2004, in:  Ars Hungarica, 2004. 32. évf. 2.sz., 437-438

- Köszöntő, illetve „Korrektúrák”, Bernáth M. emlékkönyvbe 9-10, 275-284

 - Szín és matematika Rákóczy Gizella művészetében / Colour and mathematics in the art of Gizella Rákóczy, in: Rákóczy Gizella, Budapest Galéria, Budapest, 2005. sztl. l. (kiáll. kat.) (2006-ban jelent meg 2005-ös évszámmal)

- A francia–magyar művészeti kapcsolatok két évszázada, in: Párizs nem ereszt el, Magyar írók Párizs-élménye 1900-1939, a kiállítást rendezte, a katalógust összeállította E. Csorba Csilla, szerk. Cséve Anna, Petőfi Irodalmi Múzeum, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Budapest, 2005, 58-64

- Forma vagy rendszer? in: Erdély Dániel: Spidronok, Spidron Bt., Budapest, 2005, sztl.l. (megjelent a Budapest Galériában rendezett kiállítás alkalmából)  / Form or Systems?, in: Dániel Erdély: Spidrons, Spidron Bt., Budapest, 2005

- Szerkesztői bevezető; Beke László beszélgetése Pauer Gyulával a Pszeudóról 1970 novemberében; Pszeudo. Funkcióelemzés (1972–1976); Konceptuális művek, szöveghasználat, fotó, film, videó az 1970-es években; „A mű = az elképzelés dokumentációja”. Pauer műgyűjtési akciója (1972); [Beke László–Erdély Miklós] : „Pauer fotója”. Részlet Beke László és Erdély Miklós Egyenrangú interjújából (1978); Beke László, Galántai György és mások beszélgetése Pauer Gyulával a Tüntetőtábla-erdőről (1983); Opponensi vélemény, egyszersmind laudáció Pauer Gyula Széchenyi Akadémia-i székfoglaló kiállításán. Ernst Múzeum, Budapest, 1996. október 26; Péry Puci tájképei (1987); Variációk a Pszeudóra. Tárgyak, kisplasztikák az 1990-es évektől máig; Az Őszi almanachról. Részlet (1985);

A Pszeudóhoz hasonló technikával készült művek a 20. században,  in: Pauer. Összeállította Szőke Annamária. Szerkesztette. Szőke Annamária és Beke László. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Budapest, 2005 [2006].   7-8, 27–45, 47–52, 63–68, 71, 99, 123–136, 154–155, 269–273, 297–301, 368, 452–454.

- Gaál István: Pályamunkások, in: Metropolis 2005/03, 25–27

- Pathosformel a kortárs művészetben, in: Enigma, XII. évf., 2005, 46. sz., 161–164 (Aby Warburg-különszám)

- Kultúra és művészet, in: Kultúra. Szerk. Marosi Ernő és Szabó B. István, MTA Társadalomkutató Központ, Kossuth Kiadó, Budapest, 2006, 389–446, 586–589 (Magyar Tudománytár, Hatodik kötet, Főszerkesztő Glatz Ferenc)

- Ungarn 1989 und was danach geschah, in: Lost & Found, Ungarn im Spiegel zeitgenössischen Kunst, Staatliche Junsthalle Baden-Baden, Snoeck, 2006–7, S. 24–33. (kiáll. kat.)

- A látvány fogalmának változásai, in: Látvány/színház. Performativitás, műfaj, test.Szerk. Mestyán Ádám és Horváth Eszter, L’Harmattan, Budapest, 195–202 (Dayka könyvek 5)

- Németh Lajos (1929–1991). Kortárs/modern művészet és művészettörténet, in: „Emberek, és nem frakkok”. A magyar művészettörténet-írás nagy alakjai. Tudománytörténeti esszégyűjtemény. Harmadik kötet. Szerkesztette: Markója Csilla és Bardoly István. Enigma XIV. évfolyam, 2007, 49. szám. 593–604   (2006,  tévesen 2007-es évszámmal jelent meg!)

- „fekete fehér szürke fényjáték”. Fikcióesszé, in: Digitális Fotó Magazin, VI. évf. 3. szám, 2006. április, 39–41

- Monument Fixed, in: The Nineteenth-Century Process of „Musealization” in Hungary and Europe. Ed. by Ernő Marosi and Gábor Klaniczay, in collaboration with Ottó Gecser. Collegium Budapest Workshop Series No. 17, 2006, 357–367, 403–408 (Fig.1–11)

- Remarks on French–Hungarian artistic relations in the last two centuries, in: centropa  vol. 6, no. 2, May 2006, 140–147

-  [Macskássy Gyuláról], in: Dizseri Eszter: És mégis mozog… A magyar animáció mesterei. A kezdetek., Balassi Kiadó, Budapest, 2006, 159–161

- art/science/research/study/experiences/invention/innovation/intuition,  Art ‌ Research szipozion, MKE Intermedia Tanszék, fénykép az előadásról: lásd: art ‌ research, Budapest, 2006, 31.

- Abstrakt – Konstruktiv – Konkret / Absztrakt – Konstruktív – Konkrét, in: Abstrakt/Abstract, Konstruktiv/Konstruktív, Konkret/Konkrét, 6 Positionen aus Ungarn, 6 magyarországi festő, Deutsches Kulturforum östliches Europa, Potsdam, 2006, 7–20 (kiáll.kat., Magyar Követség, Berlin)

- Ornametria, illetve bevezető előadás a vitán, in: Ornametria. A Renée Művészeti Társaság kiállítása (Erdős Renée Ház, 2004. szeptember 29–október 17) és a hozzá kapcsolódó vita anyaga (2004. október 14). Szerk. Beke László. Renée Művészeti Társaság–MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Budapest, 2006. 3–5, ill. 36

- Ornamentalisztyika (téves, helyesen: Ornametrija), in: supreMADism Moscow 2006, 62 (Az Ornamentika, Bp. 2004. szept. 29. megnyitó kivonata)

- Vier Ungarn in Ulm, in: Aktuelle Kunst aus Ungarn – László Fehér, István Haász, Ilona Keserü, Károly Klimó, Donauschwäbisches Zentralmuseum,  Ulm, 2006, sztl. l.

(kiáll. kat.)

- Diagrammatikai adalék a kiállításhoz  / A Diagrammatic Interpretation, in: Rembrandt. Kortárs magyar művészek válaszolnak / Contemporary Hungarian Artists Respond, Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2006, 36, ill. 37 (kiáll. kat.)

- Silberer Vera: Kézikönyv a magyar művészet történetéről. Beszélgetés Beke Lászlóval, in: OTKA, A hónap kutatója, 2006. december. www.otka.hu/index.php?akt_menu=2846#top

- Németh Lajos (1929–1991). Kortárs/modern művészet és művészettörténet, in: „Emberek, és nem frakkok”. A magyar művészettörténet-írás nagy alakjai. Tudománytörténeti esszégyűjtemény. Harmadik kötet. Szerkesztette: Markója Csilla és Bardoly István. Enigma XIV. évfolyam, 2007, 49. szám. 593–604

- Előszó,  in: Fotográfiai viszonyok, Novellák, írások, elemzések, gondolatok a fotográfiáról, 101 fotográfia ismeretlen és amatőr szerzőktől, Bolt G Kiadó, Bp. 2007,  10–11

- Ungarn 1989 und was danach geschah, in: Lost & Found, Ungarn im Spiegel zeitgenössischen Kunst, Staatliche Kunsthalle Baden-Baden, Snoeck, 2006–7, S. 24–33. (kiáll. kat.)

- Különböző fekete–fehér ellentétpárok / Various pairs of black and white opposites, in: Fekete & Fehér, White & Black, Nyílt struktúrák Művészeti Egyesület /Open Structures Art Society, szerk. Maurer Dóra,Vasarely Múzeum, Budapest, 2007, 3–8 (kiáll. kat.)

- Neoavantgárd és posztmodern a képzőművészetben, in:  A magyar irodalom történetei. 1920-tól napjainkig. Szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Veres andrás. Gondolat Kiadó, Budapest, 2007. 755–775 (A magyar irodalom történetei. Főszerk. Szegedy-Maszák Mihály, III. kötet)

 - Haász István sárga reliefjei / István Haász’ yellow reliefs / Die gelben Reliefs des István Haász, in: Haász István, festmény, pasztell, objekt, Vince Kiadó, Budapest, 2007, 13–18, 19–25, 27–33

- Előzmények / Artistic development; Fotográfia? Folytatódik / Photography? It goes on, in: Tóth György fotóiról, Magyar Fotográfiai Múzeum / Hungarian Museum of Photography (h. n.), 2007, 7–13, 9–14; 93,  95–96

- [Életrajzok:] Mihály Munkácsí (38), Lajos Deák-Ébner (42), Géza Mészöly (48),  Sándor Bihari (62), Károly Ferenczy (72), János Göröncsér Gundel (74), Pál Jávor (76), Lajos Kunffy (78),  in: Roma & Sinti, „Zigeuner-Darstellungen” der Moderne, hrsg. von Gerhard Baumgartner und Tayfun Belgin, Kunsthalle, Krems, 2007, 38, 42, 48, 62, 72, 74, 76, 78.  (kiáll. katalógus)

- recenzió: Szegő György: Cigányábrázolás egykor és ma, In: Fotóművészet, 2007/4, 106–109

- Polydimensionen in den Werken von János Saxon Szász / Les poly-dimensions dans les oeuvres de János Saxon Szász / Poly-Dimensions in the Works of János Saxon Szász, in: Saxon: Polydimensionen / Polydimensions, Galerie Emilia Suciu, Ettlingem 2007, sztl. l.

- Konstruktőrök és fejlesztők, Művészet mint kutatás. A Magyar Képzőművészeti Egyetem, a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutatóintézet és a C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány szervezésében 2006. november 24-én tartott tudományos konferencia előadásai. Szerk. Kürti Emese, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 2007. 16–22

- A few thougts in the Möbius strip. Homage to Péter Gémes, in: Symmetry: Culture and Science, Volume 19, Number 1, 2008 (Symmetries of the Möbisu Strip különszám). 13–15.

- Preface – which might be an epilogue as well (to the actes of the CIHA conference, in Budapest, 21-25 November 2007, in: Acta Historiae Artium, Tomus XLIX, 2008, 11–13

- Media Art at the Bela Balazs Studio. Interview with László Beke [görögül is], in: Forum Experimental, Thessaloniki International Film Festival  (Vassilis Bourikas), 2008, 13-14

- Vorgeschichte der ungarischen Fotografie / The Prehistory of Hungarian Photography / Magyar fotó(elő)történet,  in: Zeitgenössische Fotokunst aus Ungarn , hrsg. Alexander Tolnay, Neuer Berliner Kunstverein, Berlin,  Hallescher Kunstverein, Galerie der Stadt Sindelfingen, 2008 [kiáll. kat.]18–31, 122–132, 142–150

- A festészet helykeresése. Somody Péter kiállítása, in: Új Művészet, 2008. március,

XIX. évf. 3. szám, 24–25.

- Levél a Mozgástervezési és kivitelezési Akciók résztvevőihez (1976); Súly, 1979.

február (1981); Festmény, 1979. március (1981); VEG KEP. Az indigo csoport

kiállítása a 2B Galériában, 2005. május–jűnius (2005), in: Kreativitási

gyakorlatok, FAFEJ, INDIGO. Erdély Miklós művészetpedagógiai tevékenysége

1975–1986, szerk. Szőke Annamária, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet,

Gondolat Kiadó, 2B Alapítvány, Erdély Miklós Alapítvány, Budapest, 2008, 87–

91, 215–216, 218, 441–447.

- Miért aktuális Kepes? in: Látásra nevelés. Kiadta Kepes György. Szerk. és a fordítást szakmai szempontból ellenőrizte Beke László. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Kepes Vizuális Központ Eger, Argumentum, Budapest, 2008. VII–VIII. old.

- The work of Miklós Erdély, a chrono-logical sketch with pictures up to 1985’, (first published in the catalogue: Erdély Miklós kiállítása (Miklós Erdély’s Exhibition), Óbuda Gallery, Budapest, 1986, pp. 2–29, revised in 2008), in: Miklós Erdély, ed. by Annamária Szőke, Georg Kargl Fine Arts, Wien–Kisterem, Budapest–tranzit.hu, Budapest–Miklűs Erdély Foundation (EMA), Budapest, pp. 5–47

- Emlékezés Szörtsey Gáborra / In memoriam Gábor Szörtsey, in: Szörtsey Gábor 1951–2004  Budapest Kiállítóterem /Budapest Gallery, 2008. szeptember 4 – október 5, összeáll. Ágoston Vilmos, Balázs Kata, Chilf Mária, KissPál Szabolcs, [kiáll. kat.], Kiadja a 2B Kulturális és Művészeti Alapítvány, Budapest, 2008, 72–79

- (Szerk., bev., műtárgyjegyzékkel ellátta: Beke László) Elképzelés. A magyar konceptművészet kezdetei. Beke László Gyűjteménye, 1971. Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület OSAS-tranzit.hu, Budapest, 2008

ebben: Beköszöntő, VII. old.

Beke László: Az „ELKÉPZELÉS”-ről. In: Ahogy azt a Móricka elképzeli, levél barátaimhoz. Szerkesztette és írta Beke László, Budapest, 1972 [gépirat] 5. 24–6. 18. 7–14. old. IX–XVIII

Művészek és művek XIX–XXIII

- A „nemzeti” fogalma  az újabb képzőművészetben, in: A nemzeti  tudományok historikuma, ELTE BTK XVIII–XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék  , Károli Gáspár Ref. Egyetem BTK Klasszikus Irodalmi Tanszék, MTA Irod.tud.Intézet, MTA Illyés Gyula Archívum, Természet- és Társalombarát Fejlődésért Közalapítvány Kölcsey Intézete, 2004. nov. 24-25.

 - Language Problems in the International Avant-garde, in: TextImage. Perspectives on the History and Aesthetics of Avant-garde Publications. Edited with an introduction by Erwin Kessler, Collected papers of the international symposium „TextImage”, Sibiu, Brukenthal Museum, 15–17 May 2007, pp.  17–22.

- Postmoderne Phänomene und New Art History, in: Kunstgeschichte. Eine Einführung. Hrsg. von Hans Belting, Heinrich Dilly, Wolfgang Kemp, Willibald Sauerländer und Martin Warnke. Dietrich 

- Fotókról szólva. Bevezetés Detvay Jenő válogatásához / Bildlich gesprochen. Einführung zur Auswahl von Jenő Detvay, in: Képletesen szólva / Bildlich Gesprochen, Mitteleuropäisches Kulturinstitut Budapest, Collegium Hungaricum Budapest, Bolt Fotógaléria Budapest [kiáll. kat.], 2008, sztl. l. (The Outside Series No. 22)

- (Közép-)Kelet-Európában; Reconnaître – in (Mittel-)Osteuropa, in: Reconnaître, szerk./hrsg. 

Prosek Zoltán, Paksi Képtár, 2009, 167–173, ill. 31–38 [kiáll. kat.]

- Le rêve et l’inconscient en Hongrie: du symbolisme à l’École d’Europe, in: hypnos, images et inconsients en Europe (1900–1949), Musée d’art moderne Lille Métropole, 2009, 276–282

- Esszé 1968-ról Tímár Árpád tiszteletére, in: „A feledés árja alól új földeket hódítok vissza”. Írások Tímár Árpád tiszteletére, MTA Művészettörténeti Kutatócsoport, MissionArt Galéria, 2009, 278–285

- Képelemések, in: Európa színpadán. Magyarország ezeréves hozzájárulása az európai közösség eszméjéhez. Szerk. Marosi Ernő. MTA Múvészettörténeti Kutatóintézet, Balassi Kiadó, Budapest, 2009., 189–226, 247–299

- Auf der Bühne Europas. Der tausendjährige Beitrag Ungarns zur Idee der Europäischen Gemeinschaft.Forschunginstitut für Kuntgeschichte der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Balassi Kiadó, 2009 (Red. E. Marosi) XXX

- On the Stage of Europe, The millennial contribution of Hungaryto the idea of European Community. Research Institute for Art History of the HungarianAcademyof Sciences – Balassi Kiadó, Budapest, 2009  (Red. E. Marosi) XXX

- [Analysing the work of today’s young Hungarian photographers…  András Bozsó, Gabriella Csoszó, Lajos Csontó, Tamás Odrobina, Melinda Kovács], in Collective Eye, Zürich é.n. [2009?], 40 [kiáll. Kat.],